Zespół redakcyjny

Redaktor serii

prof. dr hab. Mirosław Ossowski, Uniwersytet Gdański, Polska

Członkowie Komitetu Redakcyjnego

prof. UG, dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Uniwersytet Gdański, Polska
prof. dr hab. Marion Brandt, Uniwersytet Gdański, Polska
prof. UG, dr hab. Agnieszka Haas, Uniwersytet Gdański, Polska
prof. dr hab. Sławomir Leśniak, Uniwersytet Gdański, Polska
prof. dr hab. Andrzej Kątny, Uniwersytet Gdański, Polska
prof. UG, dr hab. Katarzyna Lukas, Uniwersytet Gdański, Polska
prof. dr hab. Mirosław Ossowski, Uniwersytet Gdański, Polska
dr Anna Socka, Uniwersytet Gdański, Polska