Czasopismo naukowe „Studia Germanica Gedanensia” Instytutu Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego jest wydawane od 1993 roku. Od 2012 roku ukazuje się jako półrocznik – opracowywane są dwa numery tematyczne: literaturoznawczy i językoznawczy, anonsowane oddzielnym Call for Papers. Wydawcą jest Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. W czasopiśmie drukujemy artykuły naukowe, recenzje, sprawozdania z konferencji naukowych i sporadycznie próbki tłumaczeń poezji i innych tekstów adeptów sztuki przekładu. Teksty drukowane są w języku niemieckim, wyjątkowo w języku polskim lub angielskim. Autorzy artykułów otrzymują bezpłatnie jeden egzemplarz, autorzy recenzji i sprawozdań – kopię lub plik pdf.

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Częstotliwość: Półrocznik
Wersja papierowa jest wersją pierwotną czasopisma. W okresie sześciu miesięcy po jej wydaniu tom umieszczany jest w wersji PDF na stronie czasopisma.
Czytaj więcej

 

Ogłoszenia