Die deutschen Sprachinseln im Cholmer und Lubliner Land um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert

Autor

  • Katarzyna Wójcik Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Słowa kluczowe:

koloniści niemieccy, spuścizna kulturowa, Chełmszczyzna i Lubelszczyzna, enklawy językowe

Abstrakt

Niemieckie enklawy językowe na Chełmszczyźnie i Lubelszczyźnie na przełomie XIX i XX w.

Kolonie niemieckie na terenie Chełmszczyzny i Lubelszczyzny miały charakter enklaw zarówno pod względem językowym jak i wyznaniowym, ponieważ procesy polonizacyjne przebiegały tu zdecydowanie wolniej niż w miastach. W czasie I wojny światowej kolonie zostały zniszczone a ludność deportowana w głąb Rosji. Po I wojnie światowej koloniści przystąpili do odbudowy swoich siedzib i egzystencji w ramach struktury społecznej i religijnej. W latach 20. i 30. ubiegłego wieku kolonie niemieckie na omawianym terenie stały się przedmiotem zainteresowania badaczy „niemieckiego Wschodu”, którzy włączyli ten teren w zakres swoich badań dotyczących tzw. niemieckich „Sprachinseln” w Europie Wschodniej.

Downloads

Download data is not yet available.

Opublikowane

2016-09-20

Jak cytować

Wójcik, K. (2016). Die deutschen Sprachinseln im Cholmer und Lubliner Land um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Studia Germanica Gedanensia, (35), 42–52. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1362