Das reflektierte Gestern bei Gabriele Stötzer

Autor

  • Ewa Jarosz-Sienkiewicz Universität Wrocław

Słowa kluczowe:

Gabriele Stötzer, liryka, DDR, Niemcy po zjednoczeniu, równouprawnienie kobiet

Abstrakt

Artykuł opisuje sytuację życiową niemieckiej pisarki Gabriele Stötzer, która dużą część swojego życia spędziła w NRD. W tekście autorka analizuje stosunek Stötzer do pojęcia ojczyzny, do podzielonych Niemiec, który uwidacznia się również w wierszach poetki. Za podstawę rozważań służy książka pisarki „Ich bin die Frau von gestern”. Tu poetka Stötzer zastanawia się nad pojęciem wolności i sytuacji jednostki w totalitarnym systemie. W artykule podkreśla się rolę pisarstwa w życiu poetki. Dla Stötzer jest ono m.in. antidotum na samotność i ograniczenie wolności kobiety w nieszczęśliwym małżeństwie.

Downloads

Download data is not yet available.

Opublikowane

2013-04-03

Jak cytować

Jarosz-Sienkiewicz, E. (2013). Das reflektierte Gestern bei Gabriele Stötzer. Studia Germanica Gedanensia, (28), 155–164. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1572