Reorganizacja systemu biblioteczno-informacyjnego sieci bibliotek publicznych w Lewisham w Londynie

Autor

  • Hanna Grabowska Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Słowa kluczowe:

Lewisham Libraries, biblioteka społeczna, restrukturyzacja, reorganizacja, biblioteki publiczne

Abstrakt

Sieć bibliotek publicznych w Lewisham w Londynie składa się z 13 filii, do których należą 3 biblioteki publiczne: Lewisham Library, Downham Library, The Library of Deptford Lounge oraz 10 bibliotek społecznych: Catford Library, Blackheath Village community library service, Crofton Park community library, Forest Hill community library, Grove Park community library, Manor House Library, New Cross Community Library, Pepys Community library service, Sydenham community library service and Torridon Road community library. W artykule przedstawiono proces restrukturyzacji, któremu poddana została sieć bibliotek publicznych w Lewisham w Londynie. Reorganizacja bibliotek przyczyniła się istotnie do: zmiany ich funkcjonowania, spłaszczenia struktury organizacyjnej, wyznaczenia elastycznych stanowisk pracy, zwłaszcza tych związanych z obsługą użytkowników oraz utrzymania specjalistycznych etatów. Proces restrukturyzacji wpłynął także korzystnie na wzrost elastyczności samej organizacji, nawiązanie i rozwój współpracy z innymi bibliotekami, urzędami oraz grupami społecznymi.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Deptford Library [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.lewisham.gov.uk/myservices/libraries/branches/Pages/The-Library-at-Deptford-Lounge.aspx. Stan z dnia 14.10.2016.

Downham Library [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.lewisham.gov.uk/myservices/libraries/branches/Pages/Downham-Library.aspx. Stan z dnia 14.10.2016.

Forest Hill Library [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.foresthillsociety.com/2016/10/press-release-forest-hill-library.html. Stan a dnia 02.10.2016.

Lewisham Cultural Strategy [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.lewisham.gov.uk/inmyarea/arts/info-and marketing/Documents/CulturalStrategy2009-2013.pdf. Stan z dnia 30.11.2016.

Lewisham Library [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.lewisham.gov.uk/myservices/libraries/Pages/Community-Libraries-2015.aspx. Stan a dnia 22.11.2016.

Library and Information Service [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.lewisham.gov.uk/myservices/libraries/Documents/Libraries%20and%20Information%20Service%20-%20An%20Update.pdf. Stan z dnia 30.11.2016.

Torridon Road Library [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://ourhithergreen.com/2016/09/torridon-road-library-becomes-the-archibald-corbett-community-library/. Stan z dnia 02.11.2016.

Travel Pluto. World Travel Guide [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.travelpluto.com/londonbasic.htm. Stan z dnia 30.11.2016.

Opublikowane

2016-07-19

Jak cytować

Grabowska, H. (2016). Reorganizacja systemu biblioteczno-informacyjnego sieci bibliotek publicznych w Lewisham w Londynie. Zarządzanie Biblioteką, (1(8), 113–121. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1244

Numer

Dział

Biblioteki i bibliotekarze za granicą