Zarządzanie marką w bibliotece na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Autor

  • Hanna Grabowska Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Słowa kluczowe:

marka, zarządzanie marką, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Abstrakt

W artykule omówione zostały pojęcia dotyczące tożsamości, wizerunku oraz kapitału marki. Na ich tle przedstawiony został szereg działań, podejmowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu, służących umiejętnemu wykreowaniu, budowaniu i zarządzaniu silną marką instytucji.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

AAKER David. Building Strong Brands. In PATKOWSKI Paweł. Potencjał konkurencyjny marki. Warszawa: Poltext, 2010. ISBN 978-83-7561-061-1.

ALTKORN Jerzy. Zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa w czasie. In PATKOWSKI Paweł. Potencjał konkurencyjny marki. Warszawa: Poltext, 2010, s. 120-123. ISBN 978-83-7561-061-1.

DĘBSKI Maciej. Kreowanie silnej marki. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. ISBN 978-83-208-1795-9.

HAIGH David. Brand Valuation: Understanding, exploiting and communicating brand values. In PATKOWSKI Paweł. Potencjał konkurencyjny marki. Warszawa: Poltext, 2010, s. 11-23. ISBN 978-83-7561-061-1.

JAZDON Artur. Zarządzanie marką w bibliotece. In NOWAK Mariusz, PIOTEREK Paweł, PRZYBYSZ Janina (red.). Zarządzanie strategiczne i marketingowe w bibliotece. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2004, s. 71-78. ISBN 83-7205-202-6.

KARWASIŃSKI Piotr. Misja biblioteki: wyzwanie – cel – zadanie. Biblioteka. 2006, nr 10, s. 129-144. ISSN 0551-6579.

KOTLER Philip. Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS, 2005. ISBN 83-7301-532-9.

Komiksy [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://lib.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=952&Itemid=164. Stan z dnia 28.02.2011.

KUCZKOWSKI Marek. Klient w bibliotece – trudne wyzwanie? In Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2003, nr 7. Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/torun/kuczkowski.php. Stan z dnia 28.02.2011.

MCCARTHY Jerome. Basic Marketing. In PATKOWSKI Paweł. Potencjał konkurencyjny marki. Warszawa: Poltext, 2010, s. 11-23. ISBN 978-83-7561-061-1.

Misja Biblioteki [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://lib.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1051&Itemid=213. Stan z dnia28.02.2011.

PATKOWSKI Paweł. Potencjał konkurencyjny marki. Warszawa: Poltext, 2010. ISBN 978-83-7561-061-1.

PERRY Alycia, WISNOM David. Before the Brand: Creating the Unique DNA of an Enduring Brand Identity. In PATKOWSKI Paweł. Potencjał konkurencyjny marki. Warszawa: Poltext, 2010, s. 120-123. ISBN 978-83-7561-061-1.

Repozytorium AMUR [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://lib.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=672&Itemid=94. Stan z dnia28.02.2011.

Zapytaj bibliotekarza [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://main3.amu.edu.pl/~lib/askalibrarian/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=1. Stan z dnia 28.02.2011.

ZBORALSKI Marek. Nazwy firm i produktów. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000. ISBN 83-208-1275-5.

Opublikowane

2011-07-19

Jak cytować

Grabowska, H. (2011). Zarządzanie marką w bibliotece na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Zarządzanie Biblioteką, (1(3), 111–122. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1740

Numer

Dział

Badania i wizje