Zarządzanie marką biblioteki

Autor

  • Hanna Grabowska

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

AUGUSTYN Renata, KAWECKA Urszula. System identyfikacji wizualnej biblioteki jako element komunikacji z czytelnikiem. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2011, nr 5. Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/images/stories/numery/123/123_augustyn.pdf. Stan z dnia 10.12.2018.

GAMROWSKA Beata. Budowanie marki na przykładzie działań Sekcji Promocji Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. In WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2016, s. 245–252. ISBN 978-83-642-0364-0.

GRABOWSKA Hanna. Zarządzanie marką w bibliotece na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Zarządzanie Biblioteką. 2011, nr 1, s. 111–122. ISSN 2081-1004.

GROMOW Natalia. Czy biblioteka to marka? Biblioteka Publiczna. 2017, nr 1, s. 17–19. ISSN 2353-8007.

HYS Jolanta. Aktywność Biblioteki Narodowej w zakresie zarządzania marką Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. In WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2016, s. 252–262. ISBN 978-83-64203-64-0.

JAZDON Artur. Zarządzanie marką w bibliotece. In NOWAK Mariusz, PIOTEREK Paweł, PRZYBYSZ Janina (red.). Zarządzanie strategiczne i marketingowe w bibliotece. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2004, s. 71–78. ISBN 83-7205-202-6.

KOŚCIELNIAK-OSIAK Agnieszka. Pojęcie marki w kontekście biblioteki uniwersyteckiej. Analiza działań i celów na przykładzie funkcjonowania Oddziału Promocji, Wystaw i Współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. In WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2016, s. 263-271. ISBN 978-83-64203-64-0.

MACIEJEWSKA Łucja, URBAŃCZYK Barbara. Kształtowanie pozytywnego i nowoczesnego wizerunku biblioteki akademickiej. In KOCÓJOWA Maria (red.). Public relations. Biblioteki, wydawnictwa, informacja naukowa, uczelnie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004, s. 108–116. ISBN 83-2331-838-7.

NAGIĘĆ Magdalena, WĘDZICHA Władysława. Marka Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. In WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2016, s. 272–284. ISBN 978-83-64203-64-0.

SZCZYGŁOWSKA Lidia. Marka biblioteki. Zarządzanie Biblioteką. 2017, nr 1, s. 9–19. ISSN 2081-1004.

TOBOŁA Alicja. Bibliotekarz. Marka. Jakość. Bibliotekarz. 2017, nr 6, s. 15-19. ISSN 0208-4333.

WOJCIECHOWSKA Maja. Marka. In WOJCIECHOWSKA Maja. Studium zarządzania niematerialnymi zasobami organizacyjnymi bibliotek. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, s. 187–201. ISBN 978-83-7865-240-3.

WOJCIECHOWSKA Maja, KAMIŃSKA Joanna, ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL Beata, JASKOWSKA Bożena. Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019. ISBN 978-83-65741-17-2.

Pobrania

Opublikowane

2018-07-16

Jak cytować

Grabowska, H. (2018). Zarządzanie marką biblioteki. Zarządzanie Biblioteką, (1(10), 169–172. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3555

Numer

Dział

Z warsztatu bibliotekarza