Eksperyment Searle’a a odbiór komunikatów w porozumiewaniu pionowym w bibliotece akademickiej

Autor

  • Ewa Rudnicka Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie

Słowa kluczowe:

komunikacja w bibliotece, eksperyment Searle’a

Abstrakt

Komunikowanie organizacyjne w bibliotece akademickiej to zagadnienie niezwykle ciekawe dla badających sposoby zarządzania we współczesnych książnicach uczelnianych. Jest ono częścią nie tylko życia instytucji, ale także elementem tworzącym jej kulturę i czynnikiem wpływa­jącym na pomyślność procesów pracy. Porozumiewanie dotyczy wszystkich zatrudnionych w biblio­tece, lecz jego efektywność w głównej mierze zależy od menadżerów, jako swoistego systemu nerwo­wego organizacji. Ich kompetencje społeczne, w tym komunikacyjne, stanowią oś porozumiewania w pracy. Zatem powinni być świadomi kosztów ponoszonych przez bibliotekę w przypadku niskiego stopnia umiejętności komunikacyjnych. Artykuł napisano na podstawie dokonanych obserwacji, płynących z długoletniego doświadczenia oraz licznej literatury z zakresu zarządzania. Bodźcem do podjęcia tematu stał się eksperyment Searle`a. „Chiński pokój” jako metafora nieskutecznego poro­zumiewania stanowi podstawę do rozważań nad sposobem komunikowania się kierowników pracu­jących w bibliotece z podległymi im zespołami, a przede wszystkim nad stopniem efektywności tejże komunikacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

BAKUŁA Kordian. Mówione = pisane: komunikacja, język, tekst. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. ISBN 978-83-229-2939-1.

BJERKE Bjorn. Kultura a style przywództwa. Zarządzanie w warunkach globalizacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza, 2004. ISBN 83-89355-15-9.

BORG James. Perswazja. Sztuka pozytywnego wpływania na ludzi. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. ISBN 978-83-208-1908-3.

Chiński pokój. In Wikipedia [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://pl.wikipedia.org/wiki/ Chi%C5%84ski_pok%C3%B3j. Stan z dnia 07.08.2016.

DOBEK-OSTROWSKA Barbara. Podstawy komunikowania społecznego. Wrocław: Wydawnictwo Astrum, 2004. ISBN 83-7249-091-0.

FISKE John. Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. Wyd. 2. Wrocław: Wydawnictwo Astrum, 2008. ISBN 978-83-7249-165-7.

GOLKA Marian. Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. ISBN 978-83-01-15663-3.

GOŁUCHOWSKA Sylwia, KASPERCZAK Ksenia. Wpływ komunikacji na postawy – droga do spójności w organizacji (na podstawie wartości korporacyjnych). In ŁABA Agnieszka (red.). Współczesne teorie komunikacji 2. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut, 2009. ISBN 978-83-7432-596-7.

GRIFFIN Emory A. Podstawy komunikacji społecznej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. ISBN 83-89120-14-3.

KARWAT Mirosław. Rewizja obiegowych pojęć manipulacji. In DOLIŃSKI Dariusz, GAMIAN-WILK Małgorzata (red. nauk.). Przestrzenie manipulacji społecznej. Warszawa: Polskie Wydawnictwa Naukowe, 2014, s. 32–59. ISBN 978-83-01-17854-3.

KISILOWSKA Małgorzata. Już nie wiem jak mam do ciebie mówić, czyli Komunikacja w bibliotece. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2001. ISBN 83-88581-02-3.

LEM Stanisław. Tajemnica chińskiego pokoju. Kraków: Universitas, 1996. ISBN 83-7052-348-X.

MASŁYK-MUSIAŁ Ewa. Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2003. ISBN 83-89355-07-8.

NĘCKI Zbigniew. Komunikacja międzyludzka. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1996. ISBN 83-85441-45-X.

OLLIVIER Bruno. Nauka o komunikacji. Teoria i praktyka. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2010. ISBN 978-83-7459-103-4.

OLSZTYŃSKA Agnieszka. Pracownik dobrze poinformowany. Personel. 1999, nr 10, s. 32–34. ISSN 1233-0299.

SKARŻYŃSKA Krystyna. Spostrzeganie ludzi. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. ISBN 83-01-02769-X.

STONER James A.F., WANKEL Charles. Kierowanie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1994. ISBN 83-208-0861-8.

ZYBERT Elżbieta Barbara. Kultura organizacyjna w bibliotekach. Stare i nowe idee w zarządzaniu biblioteką. Wrocław: Wydawnictwo SBP, 2004. ISBN 83-89316-21-8.

Pobrania

Opublikowane

2017-07-17

Jak cytować

Rudnicka, E. (2017). Eksperyment Searle’a a odbiór komunikatów w porozumiewaniu pionowym w bibliotece akademickiej. Zarządzanie Biblioteką, (1(9), 69–81. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1645

Numer

Dział

Badania i wizje