Kształtowanie pozycji bibliotek na rynku usług informacyjnych i edukacyjnych wskutek działań lobbingowych

Autor

  • Maja Wojciechowska Uniwersytet Gdański, Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku

Słowa kluczowe:

lobbing, biblioteki

Abstrakt

W artykule przedstawiono działania lobbingowe na rzecz bibliotek na przykładzie Polski. Poruszono także kwestię pozytywnych skutków oraz zagrożeń płynących z działań lobbingowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

ABBOTT-HODUSKI Bernadine. Lobbying for libraries and the public’s access to government information : an insider’s view. Lanham, Md.: Scarecrow Press, 2003. ISBN 0810845857.

BLACK Sam. Public relations. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2006. ISBN 83-89355-00-0.

Code of Ethics [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.alldc.org/ethicscode.cfm. Stan z dnia 01.03.2012.

GĘBOŁYŚ Zdzisław. Alternatywne źródła finansowania bibliotek szkół wyższych (sponsoring, fundraising, lobbing). In SOCHA Irena (red.). Biblioteki szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy. Uwarunkowania i wybrane zagadnienia. T. 2. Narzędzia i formy funkcjonowania. Katowice: Uniwersytet Śląski, 2010. ISBN 978-83-60071-47-2.

GOBAN-KLAS Tomasz. Public relations, czyli promocja reputacji. Warszawa: Business Press, 1997. ISBN 83-905106-8-5.

HALSEY Richard. Lobbying for public and school libraries: a history and political playbook. Lanham, Md. : Scarecrow Press, 2003. ISBN 0810847833.

JASIECKI Krzysztof (red.). Grupy interesu i lobbing. Polskie doświadczenia w unijnym kontekście. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2011. ISBN 978-83-7683-040-7.

JASIECKI Krzysztof, MOLĘDA-ZDZIECH Małgorzata, KURCZEWSKA Urszula. Lobbing: sztuka skutecznego wywierania wpływu. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2006. ISBN 83-89355-91-4.

JAZDON Artur. Lobbing dla bibliotek? In KOCOJOWA Maria (red. nauk.). Public relations: biblioteki, wydawnictwa, informacja naukowa, uczelnie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004. ISBN 83-233-1838-7.

Kodeks etyki zawodowej Stowarzyszenia Profesjonalnych Lobbystów w Polsce [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://splp.pl/kodeks.htm. Stan z dnia 15.03.2012.

KOTLER Philip. Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2005. ISBN 978-83-7301-532-6.

KURCZEWSKA Urszula. Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. ISBN 978-83-01-16764-6.

KUŚMIERSKI Stanisław. Public relations w procesie opiniotwórczym. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2006. ISBN 83-60197-29-6.

PILARCZYK Bogna, Mruk Henryk (red.). Kompendium wiedzy o marketingu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. ISBN 978-83-01-14837-9.

SŁAWIK Anna. Lobbing w strategiach przedsiębiorstw. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. ISBN 978-83-233-2706-6.

SROKA Marek. Rola public relations w pozyskiwaniu przyjaciół i sponsorów dla bibliotek akademickich w USA. In KOCOJOWA Maria (red.). Public relations: biblioteki, wydawnictwa, informacja naukowa, uczelnie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004, s. 56-61. ISBN 83-233-1838-7.

Sztuka lobbingu w Polsce. Warszawa: United States Agency for International Development ; Development Alternatives, 1995. ISBN 83-904677-0-4.

Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa z dnia 7 lipca 2005 r. Dz. U. 2005, Nr 169, poz. 1414.

Opublikowane

2012-07-17

Jak cytować

Wojciechowska, M. (2012). Kształtowanie pozycji bibliotek na rynku usług informacyjnych i edukacyjnych wskutek działań lobbingowych. Zarządzanie Biblioteką, (1(4), 41–60. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1717

Numer

Dział

Badania i wizje