Motywatory jako instrument kierowania kadrą bibliotek. Wyniki badań ankietowych w województwie śląskim

Autor

Słowa kluczowe:

motywatory, kierowanie, zarządzanie, kadra bibliotek

Abstrakt

W referacie przedstawiono definicję motywacji oraz omówiono rodzaje motywacji pracowników: motywację zewnętrzną i wewnętrzną oraz motywację pozytywną i negatywną. Omówiono również motywatory materialne i niematerialne wykorzystywane przez pracodawców, by zachęcić pracowników do rozwoju i podejmowania działań na rzecz instytucji. Kolejna część tekstu to skupienie się na zawodzie bibliotekarza i opisanie, jak motywowani są do pracy jego przedstawiciele w różnych typach bibliotek – w celu dokonania analizy wykorzystano narzędzie badawcze w postaci kwestionariuszy ankiet rozprowadzonych wśród przedstawicieli zawodu.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

ANISZEWSKA Grażyna (red. nauk.). Kultura organizacyjna w zarządzaniu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. ISBN 978-83-208-1698-3.

KIJEWSKA Anna (red.). Pracownicy – kreatorzy zmian w przedsiębiorstwie. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2009. ISBN 978-83-7335-612-2.

KOZŁOWSKI Waldemar. Motywowanie pracowników w organizacji. Warszawa: CeDeWu, 2017. ISBN 978-83-7556-917-9.

LEPKOWSKA Emilia, SZYMCZAK Anna. Techniki motywowania dwóch pokoleń bibliotekarzy oraz ich znaczenie dla nowoczesnego zarządzania biblioteką akademicką. Przykład Biblioteki Politechniki Poznańskiej. In: WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Zarządzanie jakością w bibliotece. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2017, s. 433-446. ISBN 978-64203-85-5.

MENDEL Tadeusz. Funkcja motywacyjna w zarządzaniu przedsiębiorstwami logistycznymi. Poznań: Wyższa Szkoła Logistyki, 2011. ISBN 978-83-62285-04-4.

MURRAY Edward. Motywacja i uczucia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968.

PIESTRZYŃSKI Tomasz. Narzędzia motywowania bibliotekarzy do pracy na przykładzie łódzkich bibliotek akademickich. In: WOJCIECHOWSKA Maja, LASKOWSKA Jolanta (red.). Bibliotekarz – przewodnik po księgozbiorze, wiedzy i informacji. Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum, 2013, s. 85-90. ISBN 978-83-61079-27-9.

ROBBINS Stephen. Zachowania w organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. ISBN 83-208-1169-4.

SEKUŁA Zofia. Motywacyjne kształtowanie płac. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 1997. ISBN 83-86827-79-3.

STONER James A.F., WANKEL Charles. Kierowanie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1992. ISBN 83-208-0861-8.

WOJCIECHOWSKA Maja, KAMIŃSKA Joanna, ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL Beata, JASKOWSKA Bożena. Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019. ISBN 978-83-65741-17-2.

WOJCIECHOWSKA Maja. (red.). Zarządzanie biblioteką. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019. ISBN 978-83-65741-26-4.

WOJCIECHOWSKA Maja. Koncepcje motywowania pracowników. Przegląd rozwiązań implementowanych w bibliotekach. Analiza wyników badań. In: WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Koncepcje organizacji bibliotek. Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum, 2012, s. 51–72. ISBN 978-83-61079-16-3.

WYRWICKA Magdalena K., GRZELCZAK Agnieszka U., KRUGIEŁKA Agnieszka. Polityka kadrowa przedsiębiorstwa. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2010. ISBN 978-83-7143-891-2.

Pobrania

Opublikowane

2019-10-15

Jak cytować

Górska-Marchewka, K., & Ryszka, E. (2019). Motywatory jako instrument kierowania kadrą bibliotek. Wyniki badań ankietowych w województwie śląskim. Zarządzanie Biblioteką, (1(11), 29–34. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4686

Numer

Dział

Badania i wizje