Kamishibai jako biblioterapeutyczny element współpracy szkoły wyższej z otoczeniem społecznym

Autor

  • Katarzyna Górska-Marchewka Biblioteka Politechniki Śląskiej

Słowa kluczowe:

biblioterapia, literatura biblioterapeutyczna, baśń, kamishibai, usługi bibliotek

Abstrakt

W artykule przedstawiono pojęcie biblioterapii jako nie tylko „działania terapeutycznego opartego o stosowanie materiałów czytelniczych rozumianych jako środek wspierający proces terapeutyczny w medycynie”, ale również jako „zamierzonego działania przy wykorzystaniu książek lub materiałów niedrukowanych, prowadzącego do realizacji celów rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych, profilaktycznych i ogólnorozwojowych”. Opisano funkcje biblioterapii oraz baśni, która znakomicie spełnia się w roli tekstu biblioterapeutycznego i używana jest w biblioterapii bardzo często. Następnie skupiono się na baśni jako najczęściej używanym gatunku literackim przedstawianym w sztuce kamishibai. Omówiono krótko historię teatru ilustracji. Skupiono się na sztuce przekazu kamishibai, na jej wartościach, celach i unikatowej formie. W kolejnej części przedstawiono teatr papierowy jako jedną z metod pracy z czytelnikiem w bibliotece uczelnianej. Opisano warsztaty kamishibai dla dzieci, które miały miejsce w Bibliotece Politechniki Śląskiej podczas Nocy Naukowców w 2019 r. oraz plany uczelni w zakresie dalszego promowania sztuki kamishibai w otoczeniu społecznym.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bajkoterapia, czyli bajki-pomagajki dla małych i dużych. Warszawa: Wydawnictwo Nasza Księgarnia, 2015. ISBN 978-83-10-12871-3.

BETTELHEIM Bruno. Cudowne i pożyteczne. O znaczeniu i wartościach baśni. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985. ISBN 83-06-01118-X.

HRYCYK Krystyna (red.). Biblioterapeuta w poszukiwaniu tożsamości zawodowej. Wrocław: Silesia, 1997. ISBN 83-85689-17-6.

KONIECZNA Ewelina J. Arteterapia w teorii i praktyce. Wyd. 4. Kraków: Impuls, 2007. ISBN 978-83- 7308-972-3.

MATSUI Noriku. Wszystko o Kamishibai. Pytania i odpowiedzi. Katowice: Tibum, 2017. ISBN 978-83- 934052-8-2.

MOLICKA Maria. Bajkoterapia: o lękach dzieci i nowej metodzie terapii. Poznań: Media Rodzina, 2002. ISBN 83-7278-041-2.

TOMASIK Ewa. Czytelnictwo i biblioterapia w pedagogice specjalnej. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1994. ISBN 83-901860-2-0.

Kamishibai. In Wikipedia [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kamishibai. Stan z dnia 02.04.2020.

WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Mobilna biblioteka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2021. ISBN 978-83-65741-68-4.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-15

Jak cytować

Górska-Marchewka, K. . (2020). Kamishibai jako biblioterapeutyczny element współpracy szkoły wyższej z otoczeniem społecznym. Zarządzanie Biblioteką, (1(12), 85–91. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5956

Numer

Dział

Badania i wizje