Rola nowoczesnych bibliotek miejskich w zapewnianiu dostępu do kultury i realizowaniu funkcji społecznych

Autor

  • Sylwia Formela Uniwersytet Gdański

Słowa kluczowe:

architektura bibliotek, funkcje bibliotek, mediateki

Abstrakt

Biblioteki publiczne, szczególnie w dużych miastach, są ośrodkami szeroko pojętej kultury. Nie ograniczają się jedynie do prowadzenia wypożyczalni i czytelni. Zrzeszają mieszkańców w różnym wieku, o różnych światopoglądach i wykształceniu, których łączy chęć uczestniczenia w życiu kulturalnym, wpływanie na jego różnorodność i rozwój. W artykule zaprezentowano wybrane funkcje i zadania bibliotek w dużych miastach. Omówiono wybrane polskie i zagraniczne projekty nowoczesnych placówek, których architektura, struktura lub usługi mają innowacyjny charakter.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

ArchDaily. Nam June Paik Library [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.archdaily. com/322051/nam-june-paik-library-n-h-d-m/. Stan z dnia 10.12.2020.

ArchDaily. Stuttgart City Library [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.archdaily. com/193568/stuttgart-city-library-yi-architects/. Stan z dnia 10.12.2020.

Biblioteka Bielany [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.kultura.bielany.waw.pl/page/index.php?str=1007. Stan z dnia 10.12.2018.

Biblioteka Wojewódzka w Olsztynie [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.wbp.olsztyn.pl/ bwm/3-4_03-ie/model.htm. Stan z dnia 10.10.2019.

Biblioteki.org [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.biblioteki.org/pl/o_programie/o_programie. Stan z dnia 12.12.2020.

Culture360.ASEF.org. Nam June Paik Library in Yongin, Korea [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://culture360.asef.org/news/nam-june-paik-library-in-yongin-korea/. Stan z dnia 10.12.2020.

Fundacja Orange. Orange dla bibliotek [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://biblioteki.fundacja.orange.pl//biblioteka/regulamin. Stan z dnia 10.12.2020.

GRYGROWSKI Dariusz. Zwrot nakładu w inwestowaniu w bibliotekę. Przegląd Biblioteczny. 2014, z. 2, s. 165–188. ISSN 0033-202X.

HALASZ-CYSARZ Monika. Oczami bibliotekarzy i użytkowników: tworząc bibliotekę „trzeciego miejsca”. Rzecz o kapitale ludzkim w bibliotece. In WROCŁAWSKA Maria, JERZYK-WOJTECKA Justyna (red.). Biblioteka jako „trzecie miejsce”. Międzynarodowa konferencja Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Materiały konferencyjne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011, s. 117–123. ISBN 978-83-7525-630-7.

KISILOWSKA Małgorzata. Czy lubicie się Państwo zakładać? O zaufaniu w bibliotece. In WROCŁAWSKA Maria, JERZYK-WOJTECKA Justyna (red.). Biblioteka jako „trzecie miejsce”. Międzynarodowa konferencja Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Materiały konferencyjne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011, s. 7–17. ISBN 978-83-7525-630-7.

KONIECZNA Danuta. Dzieje olsztyńskich bibliotek. Olsztyn: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 2008. ISBN 978-83-924572-2-0.

KOTUŁA Sebastian. Biblioteka – czyli zmiana wizerunku potrzebna od zaraz. In WOJCIECHOWSKA Maja (red.) Marketing biblioteczny: rozważania, dyskusje, konteksty. Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum – Szkoły Wyższej, 2007, s. 57–63. ISBN 978-83-61079-002.70.

NOWAKOWSKA Izabela. Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – miejscem wystaw, pamięci i krzewienia idei humanitarnych. In WROCŁAWSKA Maria, JERZYK-WOJTECKA Justyna (red.). Biblioteka jako „trzecie miejsce”. Międzynarodowa konferencja Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Materiały konferencyjne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011, s. 39–48. ISBN 978-83-7525-630-7.

OLDENBURG Rey. The Great Good Place. Cafes, Coffee Shops, Community Centers, General Stores, Bars, Hangouts, and How They Get You through the Day. New York: Da Capo Press, 1989. ISBN 1569246815.

Słownik Języka Polskiego [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://sjp.pwn.pl/sjp/mediateka;2567304. Stan z dnia 10.12.2020.

STROJEK Agnieszka. Internet w pracy bibliotekarza. In MARCINKIEWICZ Lilia (red.). Modele współpracy bibliotek publicznych. Czy razem możemy więcej, szybciej, lepiej? X Ogólnopolska Konferencja Automatyzacja bibliotek publicznych. Warszawa, 7–8 listopada 2012 r. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2013, s. 77–83. ISBN 978-83-61464-75-4.

TOMAKA Karol. Aktywizacja edukacyjna młodzieży w Mediatece START-META. In KRAJEWSKA Anna Maria (red.). Między dzieciństwem a dorosłością. Młodzież w bibliotece. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2012. ISBN 978-83-61464-66-2.

WALCZAK Anna. Projektowanie bibliotek. In TOKARSKA Anna (red.). Bibliotekarstwo. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2013, s. 679–690. ISBN 978-83-61464-95-2.

WILKOŃ Teresa. Biblioteka w systemie kultury. In TOKARSKA Anna (red.). Bibliotekarstwo. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2013, s. 90–101. ISBN 978-83-61464-95-2.

WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Fizyczna przestrzeń biblioteki. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2013. ISBN 978-83-64335-00-6.

WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Koncepcje organizacji bibliotek. Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum – Szkoły Wyższej, 2012. ISBN 978-83-61079-16-3.

WOJCIECHOWSKA Maja, LASKOWSKA Jolanta (red.). Bibliotekarz – przewodnik po księgozbiorze, wiedzy i informacji. Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum – Szkoły Wyższej, 2013. ISBN 978-83-61079-27-9.

WOJCIECHOWSKA Maja. Działania public relations jako źródło informacji marketingowej o klientach bibliotek naukowych. In PIETRUCH-REIZES Diana, BABIK Wiesław (red.), FRĄCZEK Renata (współpr.). Zarządzanie informacją w nauce. Katowice: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, 2010, s. 193– –200. ISBN 978-83-904561-9-5.

WOJCIECHOWSKA Maja. Formy zasobów kapitału społecznego i ich wpływ na współpracę bibliotek ze środowiskiem zewnętrznym. In BUBEL Dagmara (red.). Dylematy czasu i przestrzeni w bibliotekach: wybrane zagadnienia. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2019, s. 178–185. ISBN 978-83-7193-733-0.

WOJCIECHOWSKA Maja. Organizacja czasu wolnego młodzieży szkolnej w kontekście kompetencji czytelniczych i kontaktu z literaturą. In JASIEWICZ Justyna, ZYBERT Elżbieta Barbara (red.). Czas przemian – czas wyzwań. Rola biblioteki i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2014, s. 234–242. ISBN 978-83-64203-23-7.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-15

Jak cytować

Formela, S. . (2020). Rola nowoczesnych bibliotek miejskich w zapewnianiu dostępu do kultury i realizowaniu funkcji społecznych. Zarządzanie Biblioteką, (1(12), 49–63. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5954

Numer

Dział

Badania i wizje