Rola biblioteki w przestrzeni miejskiej na przykładzie Biblioteki Manhattan w Gdańsku

Autor

  • Sylwia Formela Uniwersytet Gdański

Słowa kluczowe:

biblioteki publiczne, mediateki, nowe formy usług

Abstrakt

W artykule został poruszony problem funkcji nowoczesnych bibliotek publicznych. Zwrócono uwagę na ich rolę oraz nowe zadania realizowane zgodnie z potrzebami społeczeństwa informacyjnego. Jako przykład omówiono Bibliotekę Manhattan – jedną z filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, która kładzie nacisk na zaspokajanie potrzeb kulturalnych, informacyjnych i społecznych różnych grup odbiorców. Przedstawione zostały także wyniki badania ankietowego pokazującego postrzeganie roli mediateki przez jej użytkowników.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

BUCK Andrzej, SIMONJETZ Monika, KOTLAREK Dawid. Miejsce spotkań: biblioteka jako przestrzeń społeczna (na przykładzie województwa lubuskiego). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019. ISBN 978-83-65741-40-0.

JASIEWICZ Justyna. Nieco inny wysiłek. Czyli przyjazna biblioteka dla młodzieży? In PUGACEWICZ Iwona H., ZYBERT Elżbieta Barbara (red.). Biblioteki, tożsamość, kultura. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2013, s. 45-64. ISBN 978-83-61464-91-4.

WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Koncepcje organizacji bibliotek. Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum – Szkoły Wyższej, 2012. ISBN 978-83-61079-16-3.

WOJCIECHOWSKA Maja, CYRKLAFF-GORCZYCA Magdalena (red.). Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie. Usługi, media i technologie informacyjno-komunikacyjne w nowoczesnej bibliotece. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019. ISBN 978-83-65741-42-4.

WOJCIECHOWSKA Maja. Czy bibliotekarze mogą budować sieci społecznego zaangażowania? Wyniki badania postaw personelu bibliotecznego. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. 2021, nr 19, s. 728-750. ISSN 2081-1861.

WOJCIECHOWSKA Maja. Metody pokonywania oporu wobec zmian i innowacji przeprowadzanych w bibliotekach. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2006, nr 4. Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/74/wojciechowska.php. Stan z dnia 10.05.2021.

WOJCIECHOWSKA Maja. Zjawisko lojalności wśród klientów bibliotek. Bibliotheca Nostra, 2010, nr 1, s. 84-96. ISSN 1734-6576.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku. Metropolitarna Karta do Kultury [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www.wbpg.org.pl/tresc/metropolitalna-karta-dokultury. Stan z dnia 10.05.2021.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku. Zniżki z Kartą do Kultury / Partnerzy [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.wbpg.org.pl/tresc/zniżki-z-kartą-dokultury-partnerzy. Stan z dnia 10.05.2021.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-20

Jak cytować

Formela, S. . (2021). Rola biblioteki w przestrzeni miejskiej na przykładzie Biblioteki Manhattan w Gdańsku. Zarządzanie Biblioteką, (1(13), 75–86. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6774

Numer

Dział

Badania i wizje