Metody promocji książki

Autor

  • Agata Bobrowska Uniwersytet Gdański

Słowa kluczowe:

promocja, rynek książki, reklama, public relations, marka

Abstrakt

W artykule zaprezentowano podstawowe zagadnienia związane z promocją książek realizowaną przez wydawnictwa i biblioteki. Skupiono się na procesie PR oraz marce. Omówiono formy i funkcje promocji na rynku książki. Podkreślono rolę komunikacji marketingowej jako instrumentu informacyjnego i perswazyjnego.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

BAVERSTOCK Alison. Marketing w wydawnictwie. Kraków: BMR, 1997. ISBN 83-86554-10-X.

BIELSKI Ireneusz. Współczesny marketing. Filozofia, strategie, instrumenty. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, 2006. ISBN 83-88607-68-5.

FILAR Dorota. Współczesny marketing. Skuteczna komunikacja i promocja. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2013. ISBN 978-83-63503-05-5.

FROŁOW Kuba. Public relations na rynku książki. Warszawa: Biblioteka Analiz, 2001. ISBN 978-83- 89143-80-8.

KOTLER Philip, KELLER Kevin Lane. Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2020. ISBN 978- 83-8188-117-3.

Miejski słownik slangu [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.miejski.pl/slowo-lans+_ lansowa%C4%87. Stan z dnia 14.05.2020.

PAWŁOWSKA Bratumiła, LUNDÉN Björn. Marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw. Gdańsk: Wydawnictwo BL Info Polska, 2006. ISBN 978-83-89537-03-4.

Smak Słowa [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://sklep.smakslowa.pl/. Stan z dnia 09.09.2020.

STAWARZ-GARCIA Barbara. Content marketing i social media. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. ISBN 978-83-01-19669-1.

STĘPOWSKI Robert. Promocja marki. Poradnik dobrych praktyk. Lublin: Wydawnictwo Słowa i Myśli, 2014. ISBN 978-83-63566-33-3.

SZTUCKI Tadeusz. Promocja: sztuka pozyskiwania nabywców. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet, 1995. ISBN 83-85428-08-9.

TKACZYK Paweł. Zakamarki marki. Gliwice: Helion, 2011. ISBN 978-83-246-3334-0.

WIKTOR Jan W. Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. ISBN 83-01-13646-4.

WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Elektroniczny wizerunek biblioteki. Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum – Szkoły Wyższej, 2008. ISBN 978-83-61079-01-9.

WOJCIECHOWSKA Maja. Budowanie wizerunku biblioteki. Zarządzanie Biblioteką. 2019, nr 1, s. 163–168. ISSN 2081-1004.

WOJCIECHOWSKA Maja. Działania public relations jako źródło informacji marketingowej o klientach bibliotek naukowych. In PIETRUCH-REIZES Diana, BABIK Wiesław (red.), FRĄCZEK Renata (współpr.). Zarządzanie informacją w nauce. Katowice: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, 2010, s. 193– –200. ISBN 978-83-904561-9-5.

WOJCIECHOWSKA Maja. Merchandising – wizualna promocja biblioteki. Wprowadzenie do problematyki. In Zarządzanie Biblioteką. 2011, nr 1, s. 63–85. ISSN 2081-1004.

WOJCIECHOWSKA Maja. Współczesne formy reklamy książki. Zarządzanie Biblioteką. 2009, nr 1, s. 97–110. ISSN 2081-1004.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-15

Jak cytować

Bobrowska, A. (2020). Metody promocji książki. Zarządzanie Biblioteką, (1(12), 109–123. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5959

Numer

Dział

Badania i wizje