Call for Papers: Ars Educandi 2020

2020-10-25

Redakcja rocznika Ars Educandi, zachęca do nadsyłania tekstów naukowych do kolejnego numeru (17/2020) pt. Pytania badawcze w pracach młodych uczonych nauk społecznych. Zapraszamy przede wszystkim doktorantów i młodych pracowników nauki zainteresowanych badaniem dyskursów teorii i praktyki związków edukacji, kultury, społeczeństwa i polityki.

Redaktorem naukowym rocznika jest prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak

Na artykuły w języku polskim lub języku angielskim czekamy do 2 grudnia 2020r.

Rocznik Ars Educandi jest szeroką platformą krytycznego namysłu nad współczesną edukacją, kulturą i społeczeństwem. Jego zasadniczym celem jest upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych. Zakres tematyczny publikowanych tekstów obejmuje nauki społeczne – przede wszystkim pedagogikę, socjologię, kulturoznawstwo oraz filozofię, psychologię, nauki o komunikacji i sztuce, politologię czy antropologię. Główne zadanie czasopisma utrzymane jest w duchu pedagogiki krytycznej: tworzymy otwartą, kategorialnie pulsującą przestrzeń dialogu dla badaczek i badaczy, patrzących na procesy edukacyjne krytycznie, interdyscyplinarnie, z uwzględnieniem zróżnicowanych orientacji aksjologicznych i metodologicznych. Szczególnie interesują nas zjawiska nowe, wyłaniające się i niewystarczająco sproblematyzowane, uważane za trudne lub zapalne, wpisujące się – tytułem przykładu – w obszar studiów kulturowych.

W celu dbałości o przepływ informacji na temat najnowszych tekstów oraz udostępniania wiedzy, Ars Educandi można znaleźć także między innymi w bazach: ERIH PLUS i DOAJ. Publikacja artykułów jest bezpłatna, czasopismo ma formę papierową, jak i elektroniczną. Wydawcą czasopisma jest Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Wersja elektroniczna, znajduje się na Platformie Czasopism UG: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/index

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Ars Educandi, zasadami rejestracji, nadsyłania propozycji tekstów i publikowania na naszych łamach oraz zasadami recenzowania prac:

https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/about/submissions

Wszystkie opublikowane artykuły otrzymują DOI. Zgodnie z Rozporządzenia MNiSW z dnia 22 lutego 2019 w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, za publikację w Ars Educandi przyznawane jest 5 punktów. Czasopismo wydawane jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Publikacja artykułu w czasopiśmie Ars Educandi pozwala również na realizacją jednego z kryteriów, które można ująć we wniosku o Stypendium Rektora dla najlepszych studentów (dawne stypendium naukowe). Opublikowany artykuł jest również punktowany w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkół doktorskich na Uniwersytecie Gdańskim.

W razie wszelkich pytań zapraszamy do kontaktu z redaktor naczelną – dr hab. Małgorzatą Cackowską, prof. UG: malgorzata.cackowska@ug.edu.pl