Nabór tekstów do Ars Educandi 19 / 2022

2022-02-01

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych  socjologów, pedagogów, filozofów, kulturoznawców, medioznawców i innych przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych do przesyłania swoich tekstów do kolejnego numeru naszego czasopisma (19/2022), który nosi tytuł „Sport we współczesnej kulturze i edukacji”.

Tytułowe zagadnienie ma podkreślić miejsce jakie zajmuje sport, aktywność fizyczna  i jego różnorodne przejawy we współczesnej kulturze, społeczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem szeroko ujętych procesów socjalizacyjno-edukacyjnych.

Przez wiele lat sport jako niedoceniane, traktowane trochę mniej poważnie z perspektywy naukowej zagadnienie nie znajdował się na liście chętnie podejmowanych przez badaczy zagadnień. W ostatnim czasie zauważamy jednak wyraźny wzrost zainteresowania sportem w mediach, kulturze popularnej i społecznej praktyce życia codziennego z czym powiązane są wspomniane edukacyjne procesy. To także nowe formy sportu (np. e-sport), czy jego powiązania z np. emancypacją, ekspresją, sztuką, zdrowiem fizycznym i psychicznym, widocznością niepełnosprawności, prawem, rolą zwierząt w różnych formach sportu…

W obszar sportu wpisuje się wiele nowych myśli i właśnie do takiego szerokiego spojrzenia na temat numeru zachęcamy autorów, jednocześnie czekając na Państwa propozycje publikacji.

Redaktorką numeru jest dr Anna Majer

Termin nadsyłania tekstów: 30 maja 2022

Spotkajmy się na łamach tego numeru naszego czasopisma!