Pedagogika krytyczna dziś?

  • Lucyna Kopciewicz Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: pedagogika krytyczna, codzienność, zmiany społeczne

Abstrakt

Tekst dotyczy pojmowania pedagogiki krytycznej z perspektywy istotnej codzienności oraz tego jakie formy obiera ona w kontekście obecnych badań i rozważań. Autorka zderza ze sobą także obecne pojmowanie pedagogiki krytycznej z rozumieniem jej w połowie lat 90 wieku XX.

 

Tłumaczenie na język angielski: Anna Moroz-Darska

Tłumaczenie sfinansowano ze s´rodko´w Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyz˙szego na podstawie umowy nr 661/P-DUN/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku w ramach realizacji zadania 1 – stworzenie angloje?zycznych wersji wydawanych publikacji w 2018 roku.

Opublikowane
2012-12-08
Jak cytować
Kopciewicz, L. (2012). Pedagogika krytyczna dziś?. Ars Educandi, (9), 36-39. https://doi.org/10.26881/ae.2012.09.02

Inne teksty tego samego autora