Od pedagogiki krytycznej ku postkrytycznej pedagogii (z metodą Montessori w tle)

  • Jarosław Jendza Uniwersytet Gdański
  • Agata Rzeplińska Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: edukacja, nauczyciel, uczeń, zmiana, rozumienie

Abstrakt

Autorzy artykułu orientują się wobec praktyk nauczycielskich w kontekście pedagogiki krytycznej, rozumienia uczniów oraz wspólnego kontruowania edukacji - także w kontekście problemów na tym polu, zmian społecznych i demaskacji.

mnisw116.png

Tłumaczenie na język angielski: Anna Moroz-Darska

Modernizacja działania Czasopisma oraz tłumaczenia na język angielski artykułów Ars Educandi na lata 2012-2017 zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zadania Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN).

Zadanie: Wdrożenie modułu redakcyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych - systemu wspomagającego redagowanie i zarządzanie czasopismem naukowym Ars Educandi sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zadanie: Stworzenie nowoczesnej wersji on-line czasopisma Ars Educandi przez wdrożenie modułu publikacyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych oraz obsługę międzynarodowych baz indeksacyjnych sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zadanie: Przygotowanie anglojęzycznej wersji ostatnich 6 roczników (2012-2017) czasopisma naukowego Ars Educandi i ich wydanie w wersji online sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Opublikowane
2012-12-08
Jak cytować
Jendza, J., & Rzeplińska, A. (2012). Od pedagogiki krytycznej ku postkrytycznej pedagogii (z metodą Montessori w tle). Ars Educandi, (9), 272-283. https://doi.org/10.26881/ae.2012.09.17