Spowiedź antropologiczna. Z notatek PRL-owskiego etnografa – o niektórych kontekstach badań terenowych w Sudanie

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26881/etno.2021.7.06

Słowa kluczowe:

Africa, ethnography, Polish People’s Republic, expeditions, field notes, Sudan

Abstrakt

This article is based on field notes from the author’s first independent ethnographic research, conducted in 1989–1991 in Sudan. Reflecting on the path that led him to anthropology during the last decade of the Polish People’s Republic, just before the political
transformation in Poland, he revisits his first ethnographic experience in the field, during student expeditions to Africa, focusing in particular on his long doctoral fieldwork
in Sudan, spanning a year and a half. Examined years later, the text reveals facts, now salient but which then seemed obvious, or, for some reason, were not to be mentioned.
The goal is to provide some insights into the history of Polish ethnography during the communist period.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Maciej Ząbek - Uniwersytet Warszawski

antropolog, profesor w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania: antropologia społeczna i polityczna w tym studia uchodźcze szczególnie w kontekście Afryki i Bliskiego Wschodu (przede wszystkim krajów muzułmańskich).

Bibliografia

Barley, N. (1997). Niewinny antropolog. Tłum. E.T. Szyler. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Benitez, F. (1972). Indianie z Meksyku. Warszawa: PIW.

Clifford, J. (2006). Praktyki przestrzenne. Badania terenowe, podróże i praktyki dyscyplinujące w antropologii. W: M. Kempny, E. Nowicka (red.). Przekł. S. Sikora. Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje (s. 139–179). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kuper, A. (1999). Culture: the anthropologists’ account. Cambridge: Harvard University Press.

Lips, E. (1971). Księga Indian. Przekł K. Piesowicz. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Malinowski, B. (1981a). Przekł. B. Olszewska-Dyonizial, S. Szynkiewicz. Argonauci Zachodniego Pacyfiku (s. 310). Warszawa: PWN.

Malinowski, B. (1981b). A.K. Paluch (red.). Przekł. A. Bydłoń. Ogrody koralowe i ich magia. Warszawa: PWN.

Marcus, G.E. (1995). Ethnography in/of the World System: the Emergence of Multi-sited Ethnography. Annual Review of Anthropology, 24, 95–117.

[Pobłocki, K. (2018)] Pobłocki: Jak zostałem intelektualnym poliamorystą [wywiad przeprowadzony przez H. Walczyńskiego]. Kontakt, 4.06.2018, https://magazynkontakt.pl/poblocki-jak-zostalem-intelektualnym-poliamorysta/ [dostęp, marzec 2020].

Vorbrich, R. (2020). Z zewnątrz i od wewnątrz. Przegląd sytuacji badawczych z perspektywy antropologicznej. W: M. Ząbek (red.). Przemiany kulturowe w Afryce. Historia i antropologia (s. 171–194). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Ząbek, M. (1998). Arabowie z Dar Hamid. Społeczność w sytuacji zagrożenia ekologicznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.

Film

[Sokolewicz, Z.] (2017). Jeden świat Zofii Sokolewicz, film dokumentalny, realizacja: M. Małanicz-Przybylska i P. Rożek; https://etnologia.uw.edu.pl/film-dokumentalny-o-prof-zofii-sokolewicz [dostęp, marzec 2020].

Pobrania

Opublikowane

2021-12-23

Jak cytować

Ząbek, M. (2021). Spowiedź antropologiczna. Z notatek PRL-owskiego etnografa – o niektórych kontekstach badań terenowych w Sudanie. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (7), 71–97. https://doi.org/10.26881/etno.2021.7.06

Numer

Dział

CZĘŚĆ DRUGA OSOBISTE WYMIARY DOŚWIADCZEŃ ETNOGRAFICZNYCH