A pomidory są te, co zawsze. Refleksje z baskijskiego terenu

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26881/etno.2021.7.08

Słowa kluczowe:

Basque Country, Euskara – Basque language, autoethnography, fieldwork

Abstrakt

This article focuses on personal experience of fieldwork in the Basque Country. The author reflects on the linguistic and political dimensions of her research, on the relationship between the researcher and research participants, and on the emotional challenges
of ethnographic fieldwork, with particular focus on the impact of motherhood on such research. Emphasizing the importance of autoethnography, the author also points out a variety of approaches to the research process and ways of presenting research results.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Katarzyna Mirgos - Uniwersytet Gdański

antropolożka kultury, profesor UG w Instytucie Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania: etnologia Europy, kultury baskijskie, zjawiska migracyjne, antropologia rodziny, języki mniejszościowe.

Bibliografia

Baer, M. (2014). Między nauką a aktywizmem. O polityczności, płci i antropologii. Wrocław: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Barański, J. (2010). Antropolog badaczem czy działaczem? W: F. Wróblewski, E. Sochacki, J. Steblik, Antropologia zaangażowana (?) (s. 29–36). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Barley. N. (1997). Niewinny antropolog. Notatki z glinianej chatki. Warszawa: Prószyński i S-ka. Benedyktowicz, Z. (2016). Elementarz tożsamości. Antropologia współczesności – antropologia kontekstowa. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne.

Brocki, M. (2013). Antropologia społeczna i kulturowa w przestrzeni publicznej. Problemy, dyle- maty, kontrowersje. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Buchowski, M. (2017). Antropologia polska: genealogie, trajektorie i etyczne powinności. Lud, 101, 485–505.

Ellis, C. (2014). The etnographic I. A methodological novel about autoetnography. Oxford: Altamira.

Etxeberria, H. (2012). Euskal sukaldaritzaz. Sobre la cocina vasca. On Basque Cuisine, Donostia/ San Sebastián: Etxepare Euskal Institutua

Fatyga, B. (2015). Praktyki badawcze na skrzyżowaniu równoległych dyskursów. Wstępny przegląd zagadnień do analizy kulturalnych dyskursów o kulturze. W: B. Fatyga (red.), Praktyki badawcze (s. 254- 267). Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Spo- łecznych UW.

Hammersley, M., Atkinson, P. (2000). Metody badań terenowych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Herzfeld, M. (2004). Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Hummel, A. (2017). Szkic o antropologii aktywistycznej. Badanie nowo-wiejskich inicja- tyw w Katalonii. Lud, 101, 305–332.

Kacperczyk, A. (2014). Autoetnografia – technika, metoda, nowy paradygmat? O metodo- logicznym statusie autoetnografii. Przegląd Socjologii Jakościowej, 10/3, 32–75.

Kalinowska, K. (2015). Podryw kontrolowany. Rola pracy zespołowej i relacji miedzy badaczami w terenowych badaniach emocji. W: B. Fatyga (red.), Praktyki badawcze (s. 113–129). Warszawa : Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW.

Kępa, E. (2014). Autoetnografia nie wzięła się znikąd – rozważania o ciągłości i zmianie. Parezja, 1, 79–89.

Kość-Ryżko, K.B. (2013). Etnolog w labiryncie znaczeń kulturowych. Psychologiczne wyzwania badań terenowych. W: I. Kuźma (red.), Tematy trudne. Sytuacje badawcze (s. 15–47). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kubica, G. (2007). Wstęp. W: Bronisław Malinowski. Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Kunz, M. (2002). La Polonia de Getafe: Algún día, cuando pueda llevarte a Varsovia de Lorenzo Silva. W: I. Andres-Suárez, M. Kunz, I. D’Ores. La inmigración en la literatura española contemporánea (s. 165–184). Madrid: Editorial Verbum.

Kuźma, I.B. (2013). Tematy trudne – pola minowe – tabu w badaniu naukowym. Słowo wstępne. W: I. Kuźma (red.), Tematy trudne. Sytuacje badawcze (s. 7–11). Łódź: Wydaw- nictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Luque Delgado, S., Esteso Poves, M.J. (2018). El robo de bebés desde una perspectiva de género. Nuestra historia, 5, 169–176.

Majbroda, K. (2013). Drogi wiedzy w antropologii społeczno-kulturowej po zwrocie ku sensoryczności i niedyskursywnemu doświadczaniu rzeczywistości. Lud, 97, 17–38. Mirgos, K. (2010). Mit Mari. Jego źródła i miejsce w kulturze Basków. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Nowicka, E. (2016). Antropolog wobec innych i wobec siebie. Niektóre problemy etyczne uprawiania antropologii. Przegląd Socjologii Jakościowej, 12, 3, 40–53.

Oliwińska, I.A. (2015). Domorosły majsterkowicz? Szkic o statusie, rolach i dylematach badacza terenowego. W: B. Fatyga (red.), Praktyki badawcze (s. 17–26). Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW.

Sikora, M. (2016). W kierunku praktycznego wymiaru antropologii. Studia Etnologiczne i Antropologiczne, 16, 85–100.

Strubell, T. (2005). Un catala entre Bascos. Barcelona: La Campana.

Sułek, A. (1990). W terenie, w archiwum i w laboratorium. Studia nad warsztatem socjologa. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii.

Szyszkowska, M. (1993). Filozofia polityki. Filozofia prawa. Filozofia twórczości. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Young, M.W. (2008). Bronisław Malinowski. Odyseja antropologa 1884–1920. Warszawa: Wydawnictwo Książkowe Twój Styl.

Zuazo, K. (2010). El euskera y sus dialectos. Irun: Alberdania.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-23

Jak cytować

Mirgos, K. (2021). A pomidory są te, co zawsze. Refleksje z baskijskiego terenu. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (7), 111–126. https://doi.org/10.26881/etno.2021.7.08

Numer

Dział

CZĘŚĆ DRUGA OSOBISTE WYMIARY DOŚWIADCZEŃ ETNOGRAFICZNYCH