„Teraz ci powiem”. Praktykowanie przekraczania granic

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26881/etno.2021.7.09

Słowa kluczowe:

Gypsy-Roma people, barriers, rapport-building, leader

Abstrakt

The article presents an account of the author’s research path, following subsequent stages of the relationships formed between the author and the Gypsy-Roma people from the Chaładytka Roma group and the Polska Roma group. The description focuses on overcoming barriers of strangeness and cultural difference, and discusses different phases
of rapport-building and developing mutual trust, along with their impact on the author’s access to various family and social situations. The author reflects on the characteristics that regulate the functioning of the group, its internal rules and hierarchies, as well as attitudes towards other Gypsies-Roma people. The article highlights some changes in the life of Gypsy-Roma people in Poland following forced settlement and transition to a settled lifestyle.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Lech Mróz - Uniwersytet Warszawski

profesor Wydziału Kultury Japonii w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie, wcześniej pracownik i dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Główne obszary tematyczne i geograficzne prac badawczych i publikacji: Cyganie -Romowie, Ukraina Zachodnia i jej pogranicze, kraje azjatyckie (zwłaszcza Indie, Sacha – Jakucja, Mongolia).

Bibliografia

Helfer, J., Mróz, L. (2005). Cyganie — Romowie. Zapomniane obrazy. Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Mróz, L. (1979). Les Chaladytka Roma. Tsiganes de Pologne. Ėtudes Tsiganes, 1, 20–26.

Mróz, L. (1990). Les Lohar, les Banjara et le probleme de l’origine des Tsiganes. Ėtudes Tsiganes, 1, 3–14.

Mróz, L. (1992). Geneza Cyganów i ich kultury. Warszawa: Wydawnictwo Fundacji „Historia pro Futuro”.

Mróz, L. (2001a). Dzieje Cyganów-Romów w Rzeczypospolitej XV-XVIII w. Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Mróz, L. (2001b). Poland: The Cash of Tradition and Modernisty. W: W. Guy (ed.). Between past and future. The Roma of Central and Eastern Europe (252–267). Bristol: University of Hertfordshire Press.

Mróz, L. (2008). You can’t eat with two spoons. Gypsy leaders in the face of contemporaneity. W: L. Mróz, A. Posern-Zieliński (ed.). Exploring home, neighbouring and distant cultures (s. 101–122). Warsaw: DiG.

Mróz, L. (2015a). Roma – Gypsy Presence in the Polish – Lithuanian Commonwealth 15th – 18th Centuries. Budapest-New York: Central European University Press.

Mróz, L. (2015b). The Trans-Altai Torgut and Bulgan after Forty Years. W: L. Mróz, M. Ząbek (ed.). Invisible Boundries: Studies on Ethic Issues. Ethnologia Polona, 36(216), 31–51.

Mróz, L, Posern-Zielinski, A. (ed.) (2008). Exploring home, neighbouring and distant cultures (s. 101–122). Warsaw: DiG.

Opublikowane

2021-12-23 — zaktualizowane 2023-10-17

Wersje

Jak cytować

Mróz, L. (2023). „Teraz ci powiem”. Praktykowanie przekraczania granic. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (7), 127–150. https://doi.org/10.26881/etno.2021.7.09 (Original work published 23 grudzień 2021)

Numer

Dział

CZĘŚĆ DRUGA OSOBISTE WYMIARY DOŚWIADCZEŃ ETNOGRAFICZNYCH