W poszukiwaniu Bukowińczyków wśród społeczności polonijnej Brazylii. Kilka refleksji z badań w stanach Santa Catarina i Parana

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26881/etno.2021.7.19

Słowa kluczowe:

Brazil, Bukovina people, history of the Polish community, ethnic awareness

Abstrakt

The article presents an account of research among a group of immigrants in Brazil, con- sisting of people originating from Bukovina. The group is presented against the backdrop of history and contemporary life of the Polish community residing in the states of Santa Catarina and Paranaʾ. The article describes trajectories of people hailing from various parts of Poland, who migrated to southern Brazil at the turn of the 19th and 20th century following the so-called “Brazilian fever” (the economic bubble of the 1880s). It presents the results of field research carried out in 2016–2017 and 2019, most of which refer to the research participants’“ethnic condition” and identity.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Eugeniusz Kłosek - Uniwersytet Wrocławski

etnolog, profesor UWr, Katedra Etnologii i Antropologii Kul- turowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania naukowe: zagadnienia etniczne, „swojskość i obcość”, stereotypy etniczne i społeczne, szczególnie na pograniczach historycznych i kulturowych, współczesne zjawiska społeczno-kulturowe na Dolnym i Górnym Śląsku oraz w innych regionach Europy Środkowo-Wschodniej, przede wszystkim na Bukowinie rumuńskiej, kultura i świadomość etniczna społeczności polskiego pochodzenia w brazylijskich stanach Parana i Santa Catarina.

Bibliografia

Drozdowska-Broering, I. (2016). Po „gorączce brazylijskiej”. Pamiętniki emigrantów z pierwszych dekad masowego osadnictwa na południu Brazylii. W: H. Czachowski, V. Wróblewska (red.), Kultura wsi w ego dokumentach. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Gotkiewicz, M. (1948). Ślązacy wrócili z Bukowiny i Bośni na Dolny Śląsk. Ziemia, 39. Gotkiewicz, M. (1970). Zamknięte kolisko. Zeszyty Raciborskie „Strzecha”, 2.

Kłosek, E. (2005). Świadomość etniczna i kultura społeczności polskiej we wsiach Bukowiny rumuńskiej. Wrocław: Katedra Etnologii i antropologii Kulturowej UWr.

Obrębski, J. (1936a). Problem etniczny Polesia. Sprawy Narodowościowe, 10, 1–2.

Obrębski, J. (1936b). Problem grup etnicznych w etnologii i jego socjologiczne ujęcie. Przegląd Socjologiczny, 4, 1–2.

Pindel, T. (2018). Za horyzont. Polaków latynoamerykańskich przygody. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Plax, M. (1972). On Studying Ethnicity. The Public Opinion Quaterly, 36.

Opublikowane

2021-12-23 — zaktualizowane 2023-10-17

Wersje

Jak cytować

Kłosek, E. (2023). W poszukiwaniu Bukowińczyków wśród społeczności polonijnej Brazylii. Kilka refleksji z badań w stanach Santa Catarina i Parana. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (7), 325–344. https://doi.org/10.26881/etno.2021.7.19 (Original work published 23 grudzień 2021)

Numer

Dział

CZĘŚĆ DRUGA OSOBISTE WYMIARY DOŚWIADCZEŃ ETNOGRAFICZNYCH