Misją czasopisma jest upowszechnianie osiągnięć nauki w zakresie dyscyplin naukowych prawa i administracji.

W 2019 r. czasopismu nadano nowy format. Od tego roku do „Gdańskich Studiów Prawniczych” włączono „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” – kwartalnik wydawany na Wydziale Prawa i Administracji UG we współpracy z wydawnictwem Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. od 2005 r. Był on poświęcony ocenie dorobku judykatury. Ponadto Rada Wydziału wybrała na Redaktora Naczelnego prof. dr. hab. Jarosława Warylewskiego. Zgodnie z założeniami, w nowym formacie „Gdańskie Studia Prawnicze” stały się kwartalnikiem. Misją czasopisma jest upowszechnianie osiągnięć nauki w zakresie dyscyplin naukowych prawa i administracji. W czasopiśmie publikowane są opracowania naukowe w dwóch językach: polskim i angielskim. Wszystkie artykuły w języku polskim opatrzone są tytułem, streszczeniem oraz słowami kluczowymi w języku angielskim. Każdy numer kwartalnika powinien być poświęcony konkretnemu tematowi, stanowiącemu określone zagadnienie prawne.