Opłaty publikacyjne

Czasopismo nie pobiera opłat za publikację tekstów naukowych.