Kontakt

Czasopismo "Gdańskie Studia Prawnicze"
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Jana Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk

Główna osoba do kontaktu

Agnieszka Martynowska
Uniwersytet Gdański

Wsparcie techniczne

Agnieszka Kranich-Lamczyk