Program "Rozwój Czasopism Naukowych"

Uprzejmie informujemy, że czasopismo naukowe „Gdańskie Studia Prawnicze” uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu pn. „Rozwój Czasopism Naukowych” (projekt nr rej RCN/SP/0355/2021/1). Wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi 52.906,40 złotych, zaś całkowita wartość projektu - 99.800,80 złotych. 

Celem projektu jest realizacja działań zmierzających do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym. Okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące (01.11.2022 r. – 31.10.2024 r.).

Informacje na temat programu pn. „Rozwój Czasopism Naukowych” dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki pod adresem: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozwoj-czasopism-naukowych.