Polityka Open Access & Archiwizowanie

Polityka Open Access

"Gdańskie Studia Prawnicze" są czasopismem o otwartym dostępie, co oznacza, że wszystkie publikowane w nim treści są dostępne bez opłat i innych barier dostępu dla użytkownika lub jego instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać lub łączyć się z pełnymi tekstami publikacji, a także wykorzystywać je do innych zgodnych z prawem celów bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu przyjętą przez BOAI (Budapest Open Access Initiative). Wszystkie publikacje są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

Archiwizowanie

"Gdańskie Studia Prawnicze" stosują politykę dotyczącą zachowania zasobów cyfrowych poprzez ich archiwizację. Wszystkie numery czasopisma archiwizowane są przez Bibliotekę Uniwersytetu Gdańskiego – back-up jest wykonywany raz w tygodniu. Dodatkowo, numery archiwizowane są przez Wolters Kluwer Polska, z którym czasopismo pozostaje w stałej współpracy.

Zasady wykorzystywania tekstu

„Gdańskie Studia Prawnicze” umożliwiają autorowi zarchiwizowanie wszystkich wersji swojego tekstu (nadesłanej, zaakceptowanej i opublikowanej) w wybranym przez autora repozytorium instytucjonalnym lub innym, bez embargo.

Autor zobowiązany jest jednak podać źródło, a także link do strony głównej czasopisma i/lub DOI artykułu.