„Gdańskie Studia Prawnicze” to czasopismo naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, które ukazuje się począwszy od 1996 roku, stanowiąc przestrzeń dla upowszechniania osiągnięć i wyników badań z zakresu nauk prawnych.

Czasopismo ukazuje się jako kwartalnik. Każdy numer czasopisma poświęcony jest określonej tematyce. Opiekę naukową nad poszczególnymi numerami obejmują naukowcy specjalizujący się w danej tematyce badawczej celem zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego treści publikowanych w czasopiśmie. 

Struktura czasopisma zakłada jego podział na 3 częściartykuły i komentarze, glosy oraz varia (recenzje, noty, sprawozdania itd.).

Według najnowszej ewaluacji MNiSW, za publikację w czasopiśmie „Gdańskie Studia Prawnicze” przyznawane jest 100 punktów.

Czasopismo indeksowane jest w międzynarodowych bazach czasopism:

Czasopismo nie pobiera opłat za publikację tekstów naukowych.

Więcej informacji o „Gdańskich Studiach Prawniczych” znajdziesz w zakładce „O czasopiśmie”.