Recenzenci

Recenzenci publikacji w „Gdańskich Studiach Prawniczych” w 2020 r.

Dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Dr hab. Jarosław Dobkowski, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Polska

Dr hab. Sabina Grabowska, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Dr hab. Andrzej Jackiewicz, Uniwersytet w Białymstoku, Polska

Dr hab. Małgorzata Jaśkowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

Dr hab. Tomasz Kalisz, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Dr hab. Adam Krzywoń, Uniwersytet Warszawski, Polska

Dr hab. Sławomir Pawłowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

Prof. dr hab. Andrzej Sakowicz, Uniwersytet w Białymstoku, Polska

Dr hab. Konrad Składowski, Uniwersytet Łódzki, Polska

Dr hab. Robert Suwaj, Politechnika Warszawska, Polska

Dr hab. Przemysław Szustakiewicz, Uczelnia Łazarskiego, Polska

 

Recenzenci publikacji w „Gdańskich Studiach Prawniczych” w 2021 r.

Dr hab. Anna Barczak, Uniwersytet Szczeciński, Polska

Dr hab. Jan Byrski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

Dr hab. Marcin Glicz, Akademia Pomorska w Słupsku, Polska

Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Dr hab. Magdalena Habdas, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

Prof. dr hab. Joanna Haberko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Dr hab. Anna Haładyj, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

Dr hab. Beata Janiszewska, Uniwersytet Warszawski, Polska

Prof. dr hab. Grażyna Szpor, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

Dr hab. Maciej Trzciński, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Dr hab. Agnieszka Zimmermann, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska