Recenzenci

dr hab. Magdalena Bainczyk, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Polska
dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
dr hab. Paweł Borszowski, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski, Polska
dr hab. Jerzy Ciapała, prof. US, Uniwersytet Szczeciński, Polska
dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
dr hab. Dorota Dzienisiuk, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr Marcin Glicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
prof. dr hab. Stanisław Hoc, Uniwersytet Opolski, Polska
dr hab. Wojciech Klyta, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
dr hab. Radosław Krajewski, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
dr hab. Witold Kurowski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
dr hab. Monika Latos-Miłkowska, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr hab. Bartosz Majchrzak, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
dr hab. Katarzyna Małysa-Sulińska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
dr hab. Dagmara Skupień, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, Polska
dr hab. Krzysztof Stefański, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, Polska