Ważne dokumenty

Formularz recenzji w języku polskim dostępny jest tutaj.

Formularz recenzji w języku angielskim dostępny jest tutaj.

Oświadczenie autora w języku polskim dostępne jest tutaj.

Oświadczenie autora w języku angielskim dostępne jest tutaj.

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych dostępna jest tutaj.