Prawne aspekty działania europejskich partii politycznych

Autor

  • Krzysztof Wójtowicz Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Abstrakt

Działający na poziomie europejskim sojusz polityczny, będący ustrukturyzowaną współpracą partii politycznych i obywateli, może zarejestrować się jako europejska partia polityczna. Podstawową, określoną w traktatach unijnych i prawie pochodnym funkcją europejskich partii politycznych jest przyczynianie się do kształtowania europejskiej świadomości politycznej i wyrażania woli obywateli Unii. Istotne znaczenie dla realizowania tej funkcji przez europejskie partie polityczne ma wprowadzony Traktatem z Lizbony nowy tryb wyboru Przewodniczącego Komisji. Dzięki bardziej bezpośredniemu powiązaniu wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyboru nowego składu Komisji z głosem oddanym przez wyborców powinna ulec wzmocnieniu polityczna legitymacja obu tych instytucji. W szczególności wzięcie udziału przez kandydatów na przewodniczącego Komisji w ogólnoeuropejskiej kampanii wyborczej powoduje, że wyborcy wyraźniej dostrzegają związek pomiędzy głosem oddanym na partię krajową i wpływem tego głosu na ukierunkowanie polityczne Unii Europejskiej przez następne pięć lat. W tym kontekście należy widzieć wynikający z prawa unijnego obowiązek zapewnienia w prawie krajowym możliwości bezpośredniego udziału europejskich partii politycznych, jako odrębnej kategorii podmiotów, w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w poszczególnych państwach członkowskich.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2018-11-13

Jak cytować

Wójtowicz, K. (2018). Prawne aspekty działania europejskich partii politycznych. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), 139–147. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3478