Algunos breves apuntes sobre el recurso contencioso-administrativo en el derecho español

Autor

  • José Antonio Moreno Molina Universidad de Castilla-la Mancha, España
  • Antonio Villanueva Cuevas Universidad de Castilla- La Mancha, España

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.2.06

Słowa kluczowe:

administracja publiczna, działalność publiczna, monitorowanie działalności publicznej, prawa obywateli, kontrola sądowa

Abstrakt

"Kilka uwag na temat środków prawnych w postępowaniu sądowoadministracyjnym w prawie hiszpańskim"

Kontrola działalności administracji publicznej w Hiszpanii dokonywana jest na różne sposoby. Jednym z nich jest monitorowanie działań administracji publicznej przez sędziów i sądy. W ramach podejmowanych działań administracja publiczna musi także przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych. W rzeczywistości jest to konsekwencja podporządkowania jej prawu, w szczególności zaś prawu przewidzianemu w art. 103 s. 1 hiszpańskiej konstytucji z 1978 r. Jednak nie zawsze tak było, a wprowadzenie sądowej kontroli administracji publicznej w Hiszpanii poprzedził długi proces historyczny. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie instytucji sądowej kontroli działalności administracji publicznej w Hiszpanii, jak również problemów, z którymi się obecnie boryka.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Arozamena Sierra J., Los recursos procesales: súplica, apelación y revisión, en J. Leguina Villa y M. Sánchez Morón, Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Valladolid, 1999.

Barnés Vázquez J., La justicia administrativa en el Derecho comparado, Madrid 1993.

Cancer M.P., La Administración ante la jurisdicción contenciosa. Aspectos críticos, en Diagnosis de la jurisdicción contencioso administrativa. Perspectivas de futuro, Consejo General del Poder Judicial, Madrid 2005.

Chamorro González J.M., El diseño competencial del orden jurisdiccional contencioso-administrativo establecido por la Ley 29/1998, de 13 de julio, REDA, no 103, abril-junio, 1999.

Chinchilla Marín C., La tutela cautelar en la nueva justicia administrativa, Civitas 1992. Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Madrid 1998.

Comentarios a los artículos 129 a 136 de la LJCA de 1998, en Procedimiento y Proceso Administrativo Práctico, tomo 3, dir. J.A. Moreno Molina, M.F. Massó Garrote y F. Pleite Guadañillased, Madrid 2006.

Curso de Derecho Administrativo, Madrid 1999.

Del Guayo Castiella I. y Domingo López E., Disposiciones comunes a los Títulos IV y V, en la obra colectiva Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Ley 29/1998, de 13 de julio), Madrid 1999.

Diagnosis de la jurisdicción contencioso administrativa, dir. F.J. Pueyo Calleja, Consejo General del Poder Judicial, Cuadernos de Derecho Judicial, Madrid 2006.

Fernández Torres J.R., La formación histórica de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (1845–1968), Madrid 1998.

García de Enterría E., Hacia una nueva justicia administrativa, Madrid 1998.

Garrido Cuenca N., Comentarios a los artículos 1 y 2 de la LJCA, en Procedimiento y Proceso Administrativo Práctico, dir. J.A. Moreno Molina, M.F. Massó Garrote y F. Pleite Guadañillas, Madrid 2006.

González Pérez J., Manual de Derecho Procesal Administrativo, Madrid, 1990.

Gil Ibañez J.L., Las medidas cautelares en el proceso contencioso-administrativo (una visión práctica), Madrid 2001.

Historia legal de la jurisdicción contencioso-administrativa en España (1845–1998), Madrid 2007.

La batalla por las medidas cautelares, Madrid 1992.

La tutela cautelar, en J. Leguina Villa y M. Sánchez Morón, Comentarios a la Ley de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa, Valladolid 1999.

Leguina Villa J., El ámbito de la jurisdicción”, en J. Leguina Villa y M. Sánchez Morón, Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Valladolid 1999.

Leguina Villa J. y Sánchez Morón M., Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Valladolid 1999.

Lesmes Serrano C., Derecho orgánico judicial contencioso administrativo, en Diagnosis de la jurisdicción contencioso administrativa. Perspectivas de futuro, dir. F.J. Pueyo Calleja, Consejo General del Poder Judicial, Madrid 2006.

Martínez Alarcón M.L., Comentarios a los artículos 103 y ss. de la LJCA de 1998, en Procedimientoy Proceso Administrativo Práctico, dir. J.A. Moreno Molina, M.F. Massó Garrote y F. Pleite Guadañillas, Madrid 2006.

Palomar Ojeda A., Comentarios al artículo 78 de la LJCA de 1998, en Procedimiento y Proceso Administrativo Práctico, dir. J.A. Moreno Molina, M.F. Massó Garrote y F. Pleite Guadañillas, Madrid 2006.

Procedimiento y Proceso Administrativo Práctico, dir. J.A. Moreno Molina, M.F. Massó Garrotey F. Pleite Guadañillas, Madrid 2006.

Sánchez Morón M., Derecho Administrativo. Parte General, Madrid 2016.Santamaría Pastor J.A, La Ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, Madrid 2010.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-22

Jak cytować

Molina, J. A. M., & Cuevas, A. V. . (2020). Algunos breves apuntes sobre el recurso contencioso-administrativo en el derecho español. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(46)/2020), 83–94. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.2.06