Postępowanie odwoławcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym, red. M. Bogusz, Gdańsk 2019: t. 1, M. Bąkowski, M. Bogusz, K. Kaszubowski, Odwołanie w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Przebieg postępowania odwoławczego, ss. 161; t. 2, A. Bochenty

Recenzja

Autor

  • dr hab. Joanna Wegner Uniwersytet Łódzki

Abstrakt

Przedmiotem recenzowanej monografii stało się ważne z punktu widzenia nauki procesu administracyjnego zagadnienie postępowania odwoławczego. Już sam pomysł tematu opracowania przedstawia się interesująco, bowiem na polskim rynku wydawniczym brak jest pozycji, która by szczegółowo prezentowała czynności towarzyszące uruchomieniu odwołania. Zasadność wyboru przedmiotu opracowania jest tym bardziej przekonująca, że poświęcone odwołaniu unormowanie kodeksowe poddano niedawno istotnym modyfikacjom, rodzącym liczne wątpliwości interpretacyjne. Ogólna teza monografii o potrzebie zachowania instytucji tradycyjnego odwołania administracyjnego w rodzimym porządku prawnym przeplata się przez poszczególne wątki pracy. Jej obrona przychodzi autorom bez najmniejszych trudności, bowiem pod względem warsztatowym książka okazuje się dziełem bez zarzutu, przygotowanym na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Na wstępie recenzji należy stwierdzić, że zwłaszcza na tle innych, licznie obecnie publikowanych opracowań, monografia wyróżnia się walorem rzeczywistej naukowości i rzadko spotykaną wnikliwą, wręcz drobiazgową, analizą dogmatyczną. Już z tego względu książka stanowi cenny wkład w rozwój administracyjnego prawa procesowego.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-22

Jak cytować

Wegner, J. . (2020). Postępowanie odwoławcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym, red. M. Bogusz, Gdańsk 2019: t. 1, M. Bąkowski, M. Bogusz, K. Kaszubowski, Odwołanie w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Przebieg postępowania odwoławczego, ss. 161; t. 2, A. Bochenty: Recenzja. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(46)/2020), 245–250. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5111