Konferencja Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk „Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2017–2019”, Warszawa, 9 października 2019 r.

Sprawozdanie

Autor

  • dr Wojciech Drobny Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Abstrakt

Upływ blisko dwóch lat obowiązywania znowelizowanych przepisów procedury administracyjnej stał się przyczynkiem do zaproszenia przez Instytut Nauk Prawnych PAN środowiska administratywistów do skonfrontowania pierwszych refleksji i ocen wprowadzonych zmian. Jednocześnie, jak zauważył w trakcie otwarcia konferencji Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego dr Grzegorz Sibiga, dla organizatorów niezwykle ważnym punktem odniesienia była zorganizowana w 2012 r. przez dr hab. Teresę Górzyńską, prof. INP PAN, konferencja na temat skutków nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego w latach 2010–20111. W zamyśle organizatorów, dzisiejsza konferencja stanowiła wyraz hołdu i pamięci o zmarłej w 2013 r. Profesor T. Górzyńskiej.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-22

Jak cytować

Drobny, W. . (2020). Konferencja Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk „Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2017–2019”, Warszawa, 9 października 2019 r.: Sprawozdanie. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(46)/2020), 251–258. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5112