Ogólnopolska Konferencja Naukowa Społecznej Akademii Nauk „Zasady i ich prawne odzwierciedlenie”, Łódź, 10 maja 2019 r.

Sprawozdanie

Autor

  • dr Agnieszka Korzeniowska-Polak Społeczna Akademia Nauk

Abstrakt

Organizatorem konferencji był Instytut Prawa i Administracji Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja odbyła się w dniu 10 maja 2019 r. w siedzibie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Zaproponowany przez organizatorów temat przewodni konferencji zachęcał do refleksji nie tylko przedstawicieli nauki zajmujących się różnymi gałęziami prawa, ale także praktyków. Temat ten umożliwiał podjęcie rozważań na dość dużym poziomie ogólności, jak i opracowanie szczegółowych zagadnień. Dwudziestu prelegentów w swoich wystąpieniach poruszyło szerokie spektrum zagadnień związanych z wartościami, ocenami oraz ideami, które zostały poddane ochronie prawnej poprzez wyrażenie ich w normach prawnych o wyjątkowym znaczeniu. Odniesiono się także do problematyki kolizji zasad i metod ich rozstrzygania oraz roli zasad w procesie wykładni przepisów prawa.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-22

Jak cytować

Korzeniowska-Polak, A. . (2020). Ogólnopolska Konferencja Naukowa Społecznej Akademii Nauk „Zasady i ich prawne odzwierciedlenie”, Łódź, 10 maja 2019 r.: Sprawozdanie. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(46)/2020), 259–261. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5113