Współczesne wyzwania stojące przed niezależnością sądownictwa w Gruzji

Autor

  • Malkhaz Nakashidze Batumi Shota Rustaveli State University

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.05

Słowa kluczowe:

Gruzja, niezależność sądownictwa, sądy, Naczelna Rada Sądownictwa

Abstrakt

Artykuł został poświęcony analizie procesów zachodzących w sądownictwie Gruzji oraz głównym wyzwaniom, które stoją przed tym krajem w zakresie zapewnienia niezawisłości wymiaru sprawiedliwości. Autor analizuje zmiany legislacyjne dotyczące ustroju sądów powszechnych, a także prawnych i politycznych aspektów odnawiania składu, koncentrując się na wpływie podjętych przez rząd decyzji na niezawisłość sądownictwa. Z tego punktu widzenia analizowane są wyniki kilku tzw. fal reform wymiaru sprawiedliwości oraz specyfika tworzenia nowych mechanizmów, takich jak tymczasowa państwowa komisja ds. pomyłek sądowych. W artykule omówiono również status Naczelnej Rady Sądownictwa oraz zasady jej powoływania, jak również rolę tego organu w zapewnieniu niezawisłości wymiaru sprawiedliwości. Autor odniósł się również do problemów związanych z dożywotnim powoływaniem sędziów. W konkluzjach przedstawione zostały propozycje i zalecenia zmierzające do zapewnienia niezależności sądownictwa w Gruzji.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Hammarberg T., Georgia in the Transition Period, Report on Human Rights: Past Period, Steps and Challenges, 2013 http://myrights.gov.ge/uploads/files/docs/8987288_38635_607369_Ham- marbergreport-getm.pdf (accessed: 2020.05.10).

Hammarberg T., Justice Commission should not serve political purposes, Tabula, 20 May 2013, https://bit.ly/3fzrit2 (accessed: 2020.05.10).

Handbook on the Rule of Law, eds C. May, A. Winchester, Edward Elgar Publishing 2018.

Illness or Coercion: Why did Nino Gvenetadze resign? RFE/RL, August 02, 2018 https://bit.ly/35liGBP (accessed: 2020.05.10).

Judicial System: Reforms and Prospects, ed. G. Burjanadze, Tbilisi, 2017.

Kukava K., Orzhonia M., Beraia G., Chiabrishvili A., Buadze S., Professional Training of Judges Sys- tem in Georgia 2019, https://bit.ly/2YXjb3B (accessed: 2020.05.10).

Moller J., “The Advantages of a Thin View” [in:] European Commission For Democracy Through Law (Venice Commission) Rule Of Law Checklist, adopted by the Venice Commission at its 106th Plenary Session (Venice, 11–12 March 2016), https://bit.ly/35WlchU (accessed: 2020.05.10).

Monitoring Report of the High Council of Justice, N 5, Tbilisi, 2017, https://bit.ly/3fH6jor (ac- cessed: 2020.05.10).

Monitoring Report of the High Council of Justice, #7, 2019, https://transparency.ge/sites/de- fault/files/geo.pdf (accessed: 2020.05.10).

Monitoring Report on Selection of Candidates for Judges of the Supreme Court of Georgia by the High Council of Justice, Public Defender of Georgia 2019, https://bit.ly/3bUmaNK (accessed: 2020.05.10).

Müller L.F., “Judicial Administration in Transitional Eastern Countries” [in:] Judicial Independence in Transition, ed. A. Seibert-Fohr, Springer, Heidelberg, New York, Dordrecht, London 2012.

Nakashidze M., “Georgia – The State of Liberal Democracy” [in:] 2019 Global Review of Consti- tutional Law, eds R. Albert, D. Landau, P. Faraguna and S. Drugda, Blog of the International Journal of Constitutional Law, the Clough Center for the Study of Constitutional Democracy at Boston College 2020.

Nations in Transit 2020, Dropping the Democratic Façade, https://freedomhouse.org/sites/de- fault/files/2020-04/05062020_FH_NIT2020_vfinal.pdf (accessed: 2020.05.10).

Nußberger A., “Judicial Reforms in Post-Soviet Countries – Good Intentions with Flawed Results?” [in:] Judicial Independence in Transition, ed. A. Seibert-Fohr, Springer, Heidelberg, New York, Dordrecht, London, 2012

Report of the First Stage of Presentation and Appointment of Judges of the Supreme Court of Geor- gia, June-September 2019, ODIHR https://www.osce.org/ka/odihr/429491?download=true (accessed: 2020.05.10).

Report on the independence of the judiciary (Part I), Venice Commission, (DHR), (DGI) joint report N774/2014 , Strasbourg, 2014, 2014, http://bit.ly/2b7cVzP

Restoration of Justice..., Details of the unfulfilled promise Ketevan Ghvedashvili, March 27, 2014, Liberali, https://bit.ly/2LeJREO (accessed: 2020.05.10).

Sellers M., “An Introduction to the Rule of Law in Comparative Perspective” [in:] The Rule of Law in Comparative Perspective, eds M. Sellers, T. Tomaszewski, Springer Science+Business Media B.V., 2010.

Shetreet S., “Judicial independence and accountability: Core Values in Liberal Democracies” [in:] Judiciaries in Comparative Perspective, ed. H.P. Lee, Cambridge University Press 2011.

The State of the Judicial System (2012–2016), Transparency International Georgia 2016, https://bit. ly/2WGuBGh (accessed: 2020.05.10).

The Supreme Court responds to the conclusion of the Venice Commission, 19 June 2013 http:// www.supremecourt.ge/news/id/421 (accessed: 2020.05.10).

Verne H., Perspectives of Transitional Justice in Georgia, February 2017, p. 40 https://www.ictj.org/publication/transitional-justice-georgia (accessed: 2020.05.10).

Pobrania

Opublikowane

2020-12-11

Jak cytować

Nakashidze, M. . (2020). Współczesne wyzwania stojące przed niezależnością sądownictwa w Gruzji. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(48)/2020), 67–89. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.05