Wymagania dotyczące delegowania suwerennych praw na Unię Europejską, czyli tzw. formalna kontrola transferu

Wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lutego 2020 r., FCC 2 BvR 739/17

Autor

  • Toni Fickentscher University of Regensburg

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.11

Słowa kluczowe:

delegacja suwerennych praw na Unię Europejską, formalna kontrola transferu, program integracyjny, prawo do demokratycznego samostanowienia, większość dwóch trzecich

Abstrakt

Przekazanie suwerennych praw Unii Europejskiej wymaga aktu ustawodawczego niemieckiego parlamentu (Deutscher Bundestag), który podlega zatwierdzeniu przez Radę Federalną (Deutscher Bundesrat) (zob. art. 23 ust. 1 pkt 2 BL). Do tej pory obywatele mieli możliwość wytoczenia powództwa przeciwko takiej delegacji tylko w przypadku naruszenia tożsamości Ustawy Zasadniczej (art. 79 ust. 3 BL) (tzw. kontrola tożsamości) lub jeśli instytucje Unii Europejskiej działały ultra-vires (tzw. kontrola ultra-vires). Od momentu wydania decyzji przez Federalny Trybunał Konstytucyjny w dniu 13 lutego 2020 r. (FCC 2 BvR 739/17) wymagane jest, aby akt parlamentu został podjęty większością dwóch trzecich głosów, w przypadku gdy przekazanie suwerennych praw wymaga wprowadzenia zmiany do traktatów unijnych lub do samej niemieckiej Ustawy Zasadniczej (zob. art. 23 ust. 3, art. 79 ust. 2 BL). Każdy obywatel ma indywidualne roszczenie objęte art. 38 ust. 1 s. 1 BL, dotyczące zbadania zgodności przeprowadzonej procedury z tymi formalnymi wymogami (tzw. formalna kontrola transferu).

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Badura P. et al, Handbuch des Staatsrechts, eds J. Isensee, P. Kirchhof, vol. XII, Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg 2016.

Classen C.D. [in:] H. v. Mangoldt, F. Klein, C. Starck, Kommentar GG, C.H. Beck.

Morlok M. [in:] Kommentar GG, eds idem, H. Dreier et al., C.H. Beck.

Müller [in:] H. v. Mangoldt, F. Klein, C. Starck, Kommentar GG, C.H. Beck.

Wollenschläger F. [in:] Kommentar GG, eds idem, H. Dreier et al., C.H. Beck.

Voßkuhle A. [in:] H. v. Mangoldt, F. Klein, C. Starck, Kommentar GG, C.H. Beck.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-11

Jak cytować

Fickentscher, T. . (2020). Wymagania dotyczące delegowania suwerennych praw na Unię Europejską, czyli tzw. formalna kontrola transferu: Wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lutego 2020 r., FCC 2 BvR 739/17. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(48)/2020), 153–160. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.4.11