Tajność głosowania w wyborach dyrektora szkoły

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2017 r., I OSK 1656/17

Autor

  • dr Marcin Rulka Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie

Abstrakt

Glosowany wyrok dotyczy procedury wyboru dyrektora szkoły prowadzo- nej przez jednostkę samorządu terytorialnego, a konkretnie jednego z kluczo- wych elementów tej procedury, jakim jest głosowanie. Spornym elementem w sprawie jest rozumienie wymogu tajności głosowania oraz wpływu jego naruszenia na ważność wyniku konkursu na dyrektora szkoły.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-01

Jak cytować

Rulka, M. . (2019). Tajność głosowania w wyborach dyrektora szkoły: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2017 r., I OSK 1656/17. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(44)/2019), 15–23. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5221