Decyzja kasacyjna. Zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego. Przywrócenie terminu z urzędu przez sąd administracyjny

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2018 r., II SA/Rz 1237/17

Autor

  • Paweł Sobotko Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Abstrakt

Komentowane orzeczenie rzeszowskiego wojewódzkiego sądu administra- cyjnego (WSA) dotyka kilku interesujących zagadnień zarówno z zakresu postępowania administracyjnego, jak i sądowoadministracyjnego.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-01

Jak cytować

Sobotko, P. . (2019). Decyzja kasacyjna. Zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego. Przywrócenie terminu z urzędu przez sąd administracyjny: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2018 r., II SA/Rz 1237/17. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(44)/2019), 24–33. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5223