Warunki zwolnienia dochodu od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2019 r., II FSK 537/19

Autor

  • prof. dr hab. Paweł Borszowski Uniwersytet Wrocławski

Abstrakt

Glosowany wyrok zasługuje na uwagę z kilku względów. Po pierwsze, dotyczy jednego ze zwolnień w podatku dochodowym od osób prawnych, którego konstrukcja normatywna, z uwagi na wykorzystanie określeń nieostrych, może nadal powodować wątpliwości interpretacyjne. Po drugie, użycie tego typu rozwiązań legislacyjnych w ramach elementu zwolnienia podatkowego stanowi swoiste wyzwanie zarówno dla ustawodawcy podatkowego, jak i dla praktyki podatkowej z powodu konieczności ujmowania skutków obrotu gospodarczego w regulacjach prawa podatkowego.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-01

Jak cytować

Borszowski, P. . (2019). Warunki zwolnienia dochodu od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2019 r., II FSK 537/19. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(44)/2019), 37–45. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5224