Charakter przesłanek udzielenia ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych a postępowanie dowodowe w przedmiocie udzielenia ulgi w świetle art. 64 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2017 r., I SA/Ke 114/17

Autor

  • Łukasz Pajor Uniwersytet Łódzki

Abstrakt

Glosowany wyrok dotyczy przesłanek stosowania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych. Zagadnienie to wywołuje w orzecznictwie i piśmiennictwie szereg wątpliwości od początku obowiązywania ustawy o finansach publicznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-01

Jak cytować

Pajor, Łukasz. (2019). Charakter przesłanek udzielenia ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych a postępowanie dowodowe w przedmiocie udzielenia ulgi w świetle art. 64 ust. 2 ustawy o finansach publicznych: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2017 r., I SA/Ke 114/17. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(44)/2019), 46–54. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5225