Uwzględnienie obciążenia hipoteką przy ustalaniu wartości nieruchomości należącej do majątku wspólnego małżonków w postępowaniu o podział tego majątku

Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2019 r., III CZP 30/18

Autor

  • prof. dr hab. Jacek Górecki Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Daniela Wybrańczyk Uniwersytet Śląski w Katowicach

Abstrakt

Uchwała została podjęta na skutek dwóch zagadnień prawnych przedstawionych do rozstrzygnięcia przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Pierwsze z nich sprowadzało się do pytania, czy dokonując z urzędu w postę- powaniu o podział majątku objętego dotychczas wspólnością majątkową małżeńską ustalenia składu i wartości majątku wspólnego (art. 567 § 3 k.p.c.2 w zw. z art. 684 k.p.c.), sąd określa wartość nieruchomości należącej do majątku podlegającego podziałowi przy uwzględnieniu jej obciążenia hipotecznego. Drugie zagadnienie dotyczyło tego, czy art. 618 § 3 k.p.c. stoi na przeszkodzie dochodzeniu między byłymi współmałżonkami roszczeń o zwrot kwoty zobowiązania zabezpieczonego hipotecznie, spłaconego przez jednego z małżonków po zniesieniu wspólności.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-01

Jak cytować

Górecki, J. ., & Wybrańczyk, D. . (2019). Uwzględnienie obciążenia hipoteką przy ustalaniu wartości nieruchomości należącej do majątku wspólnego małżonków w postępowaniu o podział tego majątku: Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2019 r., III CZP 30/18. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(44)/2019), 57–65. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5226