Postępowanie pojednawcze a przerwanie biegu przedawnienia

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 2018 r., II CSK 694/17

Autor

  • Żaklina Rogozińska Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku

Abstrakt

Postanowienie Sądu Najwyższego (SN) stanowi wyraz postępowania okre- ślanego mianem tzw. przedsądu, mającego na celu wyeliminowanie z zakresu spraw podlegających rozpoznaniu kasacyjnemu tych, które nie spełniają przesłanek określonych w art. 3989 § 1 kodeksu postępowania cywilnego. Oznacza to, że z kręgu spraw potencjalnie „kasacyjnych” wyłaniane są te najpoważniej- sze czy wręcz precedensowe.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-01

Jak cytować

Rogozińska, Żaklina . (2019). Postępowanie pojednawcze a przerwanie biegu przedawnienia: Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 2018 r., II CSK 694/17. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(44)/2019), 66–73. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5227