Realizacja znamion występku rozpijania małoletniego

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23 lipca 2015 r., II AKa 236/15

Autor

  • Maciej Bernat Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Abstrakt

Powyższe stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 23 lipca 2015 r., w sprawie II AKa 236/151. Orzeczenie zostało wydane w oparciu o następujący stan faktyczny. Oskarżony w okresie od 23 listopada do 8 grudnia 2012 r., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru wielokrotnie, w tym stosując przemoc fizyczną, doprowadził małoletnią poniżej lat 15 pokrzywdzoną do poddania się innym czynnościom seksualnym. W tym samym okresie, tj. od 23 listopada do 8 grudnia 2012 r. oskarżony rozpijał małoletnią poniżej lat 15 pokrzywdzoną poprzez wielokrotne częstowanie jej alkoholem w postaci piwa i nakłanianie jej do spożycia. Wyrokiem sądu okręgowego oskarżony został uznany za winnego dokonania czynu z art. 197 § 3 pkt 2 k.k.2 w zw. z art. 12 k.k. oraz czynu z art. 208 k.k. Apelację od wyroku sądu I instancji wywiódł obrońca oskarżonego. W środku odwoławczym obrońca zarzucił obrazę przepisów prawa materialnego, tj. art. 208 k.k. poprzez jego błędną wykładnię i uznanie, że zachowanie oskarżonego polegające na częstowaniu pokrzywdzonej połową szklanki piwa o zawartości alkoholu 2% wyczerpywało znamiona występku rozpijania małoletniego.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-01

Jak cytować

Bernat, M. . (2019). Realizacja znamion występku rozpijania małoletniego: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23 lipca 2015 r., II AKa 236/15. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(44)/2019), 100–110. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5231