Niedopuszczalność konwalidacji bezprawnego pozbawienia wolności poprzez przedłużenie tymczasowego aresztowania z mocą wsteczną

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 6 września 2017 r., II AKp 73/17

Autor

  • Artur Kowalczyk Uniwersytet Wrocławski

Abstrakt

W glosowanym orzeczeniu Sąd Apelacyjny w Gdańsku pochylił się nad zagadnieniem skutków, jakie niesie za sobą przedłużenie tymczasowego aresztowania w zwykłym trybie, w sytuacji gdy minął dwuletni okres stosowania środka zapobiegawczego powodujący konieczność dalszego jego przedłużania wyłącznie w trybie określonym w art. 263 § 4 k.p.k. Przytoczona wyżej teza zasługuje na zdecydowane poparcie, choć w uzasadnieniu postanowienia nie poświęcono więcej miejsca, by szerzej ją uargumentować.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-01

Jak cytować

Kowalczyk, A. . (2019). Niedopuszczalność konwalidacji bezprawnego pozbawienia wolności poprzez przedłużenie tymczasowego aresztowania z mocą wsteczną: Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 6 września 2017 r., II AKp 73/17. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(44)/2019), 111–119. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5232