Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2018 r., I KZP 12/17

Autor

  • Elżbieta Sławek-Kozak Sąd Okręgowy w Gdańsku

Abstrakt

Niniejsza sprawa jest potwierdzeniem tego, że kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia należy traktować jako autonomiczną regulację prawa karnego, która w pewnych instytucjach ma swoje odpowiednie znaczenie w kodeksie postępowania karnego, jednakże nie jest z nim tożsama. Na początku rozważań należy wskazać, że zgodnie z art. 1 § 1 i art. 2 k.p.w. postępowanie w sprawach o wykroczenia toczy się według przepisów niniejszego kodeksu, a w postępowaniu, o którym mowa w § 1, przepisy kodeksu postępowania karnego stosuje się jedynie, gdy niniejszy kodeks tak stanowi. Wobec powyższego, przepisy kodeksu postępowania karnego winny być konwalidowane jedynie w przypadkach literalnie wskazanych w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-01

Jak cytować

Sławek-Kozak, E. . (2019). Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia: Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2018 r., I KZP 12/17. Gdańskie Studia Prawnicze, (4(44)/2019), 120–124. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5233