Rhodian law as a prototype of the claim for damage

Autor

  • Beata J. Kowalczyk Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2019.3.16

Abstrakt

The doctrine of Rhodian law of jettison has a long history in Roman law and has been inherited by numerous legal systems of today. during the pre-classical period of Roman law, Rhodian law was incorporated in the Roman legal system, and probably it was implied in all contracts of carrying goods by sea. Rhodian law was also a prototype of a claim for damage suffered in another person’s interests in Polish civil law. The Author presents the origin of general average, the reasons of the introduction of this regulation, as well as its function in roman law and Polish civil law. The article explores the premises of the regulation and provides its comparative analysis. Art. 438 of the Polish Civil Code of 1964 is rarely used in practice due to many competing actions that can be taken by suffered persons. From the point of view of the purpose of this regulation, the most important is to encourage third parties to intervene in the interests of others, which is desirable preventive behavior that can be recognized as a quasi- preventive remedy and is necessary in today’s society.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Antoszek, T. (2019), Komentarz do art. 438 KC, [in:] m. Gutowski (ed.), Komentarz do kodeksu cywilnego, Warszawa, pp. 2–9.

Aubert, J.J. (2007), dealing with the Abyss: The nature and Purpose of the rhodian Sea- law on jettison (lex rhodia de iactu, d 14.2) and the making of justinian’s digest, [in:] j.W. Cairns, P. du Plessis (eds.), Beyond dogmatics: law and society in the Roman World, edinburgh, pp. 157–172.

Bolanča, D., Amižić, P., Pezelj, V. (2017), General average – an ancient institution of maritime law, Ius Romanum 2, pp. 389–400.

Borysiak, W. (2019), Komentarz do art. 438, [in:] K. osajda (ed.), Komentarz KC, vol. 2, War- szawa, pp. 2–14.

Dareste, R. (1905), lex rhodia de iactu, RPh 29, pp. 1–29.

Dauvillier, j. (1959), le droit maritime phénicien, RidA 6, pp. 53–56.

Gofas, d.C. (1995), The lex rhodia de Iactu, [in:] m.h. nordquist, j.n. moore (eds.), Entry Into Force of the Law of the Sea Convention, netherlands, pp. 29–43.

Kasprzyk, R. (1989), Podstawa roszczenia prewencyjnego, Palestra 33.3, pp. 17–33. Korzonek, j., rosenblüth, I. (1934), Kodeks zobowiązań. Komentarz, vol. 1, Kraków.

Kubas, A. (1979), Wynagrodzenie szkody poniesionej w cudzym interesie, Studia Cywilistyczne 30, pp. 43–101.

Lenel, O. (1889), Palingenesia iuris civilis, vol. 1, Lipsiae.

Litewski, W. (2000), Jurysprudencja rzymska, Kraków.

Machnikowski, P., śmieja, A. (2018), Prawo zobowiązań – część ogólna, [in:] A. olejniczak (ed.), system prawa prywatnego, vol. 6, Warszawa, pp. 799–808.

Osuchowski, W. (1951), Ze studiów nad rzymskim prawem morskim. Uwagi nad zagadnieniem zrzutu morskiego w prawie rzymskim, Czasopismo Prawno-Historyczne 3, pp. 41–52.

Płodzień, S. (2011), lex Rhodia de iactu. studium historycznoprawne z zakresu rzymskiego prawa handlowomorskiego, Lublin.

Sowiński, W. (1935), Prawo handlowe morskie w zarysie, Warszawa.

Sójka-Zielińska, K. (2010), drogi i bezdroża prawa. szkice z dziejów kultury prawnej europy, Wrocław.

Watson, A. (1993), legal transplants. An Approach to comparative law, Athens–London. zalewski, B. (2016), Creative interpretation of lex rhodia de iactu in the legal doctrine of
ius commune, Krytyka Prawa 8.2, pp. 173–191.

Zimmermann, R. (1996), The law of obligations. Roman Foundations of the civilian Tradition, oxford.

Pobrania

Opublikowane

2019-11-04

Jak cytować

Kowalczyk, B. J. (2019). Rhodian law as a prototype of the claim for damage. Gdańskie Studia Prawnicze, (3(43)/2019), 203–215. https://doi.org/10.26881/gsp.2019.3.16