Klasyfikacja rzeczy jako dóbr kultury w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Autor

  • Prof. dr James K. Reap Uniwersytet Georgii

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.11

Słowa kluczowe:

ustawa o ochronie dziedzictwa historycznego, federalny system prawny, narodowy rejestr

Abstrakt

Zasady klasyfikowania rzeczy jako dóbr kultury w Stanach Zjednoczonych różnią się na poziomach krajowym, stanowym i miejscowym; co jest konsekwencją federalnego charakteru państwa. O ile ustawa o ochronie dziedzictwa historycznego (National Historic Preservation Act) ma charakter regulacji ramowej, o tyle prawo stanowe i miejscowe prezentuje zróżnicowane i zarazem elastyczne podejście, uwzględniające lokalne priorytety, ale z zachowaniem zgodności z prawem federalnym.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

How to Apply the National Register Criteria for Evaluation (1995 Edition, Revised for Internet 1995), National Register Bulletin, https://www.nps.gov/subjects/nationalregister/upload/ NRB-15_web508.pdf (accessed: 10.10.2020).
How to Prepare National Historic Landmark Nominations (1999 Edition; Reformatted for Web 2018), National Register Bulletin, https://www.nps.gov/subjects/nationalhistoriclandmarks/ nhl-bulletin.htm (accessed: 10.10.2020).
Lyon E., Brook D., “The States” [in:] A Richer Heritage, ed. R. Stipe, Chapel Hill, NC 2003.
Miller J., “Protecting Older Neighborhoods Through Conservation District Programs”, Prese- rvation Leadership Forum, National Trust for Historic Preservation, Forum News, November/December 2004, vol. 11, issue 2.
Renaud S. (ed.), Conservation Districts, Cultural Resources Partnership Notes, Heritage Preservation Services, National Park Service (n.d.).
Tryniecki T.J., Salsich P.W., Land Use Regulation: A Legal Analysis & Practical Application of Land Use Law, United States of America: Section of Real Property, Probate and Trust Law, American Bar Association 2003.
Tyler N., Tyler I., Ligibel T., Historic Preservation, 3rd ed., New York 2017.

Pobrania

Opublikowane

2021-07-06

Jak cytować

Reap, J. . (2021). Klasyfikacja rzeczy jako dóbr kultury w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), 173–190. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.11