Stwierdzenie nieważności pozwolenia na wywóz dzieł sztuki w prawie włoskim – nowe instrumenty administracyjnoprawne a zasada pewności prawa

Autor

  • Mgr Emanuel Spina Kancelaria Prawna „Iureconsulti”, Florencja

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.13

Słowa kluczowe:

stwierdzenie nieważności pozwolenia na wywóz dzieła sztuki, włoskie dzieła sztuki, międzynarodowy rynek sztuki, nielegalny wywóz dzieł sztuki

Abstrakt

Impulsem do powstania artykułu były niedawno wprowadzone przez włoskie Ministerstwo Kultury zasady stwierdzania nieważności ex officio funkcjonujących w obrocie prawnym pozwoleń na wywóz dzieł sztuki w myśl art. 21(9) ustawy nr 241 z 1990 r. (art. 21-nonies L. 241/1990). Taki rodzaj kontroli ex post zaniepokoił przedsiębiorców zawodowo zajmujących się międzynarodowym obrotem dziełami sztuki i stworzył obiektywny stan niepewności prawnej co do przysługującego uprawnienia do wywozu dzieła poza terytorium Włoch. W artykule poddano analizie ramy prawne, w których minister sprawuje kontrolę oraz wytycza – gdzie to możliwe – granice legalności takiej ministerialnej kontroli.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2021-07-06

Jak cytować

Spina, E. . (2021). Stwierdzenie nieważności pozwolenia na wywóz dzieł sztuki w prawie włoskim – nowe instrumenty administracyjnoprawne a zasada pewności prawa. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), 206–214. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.13