Implementacja Rekomendacji UNESCO w sprawie historycznego krajobrazu miejskiego w kontekście granic dopuszczalnej zmiany

Autor

  • Mgr Dinara Garaeva Uniwersytet Kiusiu, Fukuoka

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.14

Słowa kluczowe:

Rekomendacja UNESCO w sprawie historycznego krajobrazu miejskiego, historyczny krajobraz miejski, prawo międzynarodowe, implementacja prawa międzynarodowego

Abstrakt

Artykuł jest prawną analizą implementacji Rekomendacji w sprawie historycznego krajobrazu miejskiego, przyjętej przez UNESCO w 2011 roku jako podstawowej koncepcji ochrony obszarów zurbanizowanych w XXI wieku. Pomimo przyjęcia Rekomendacji i publikacji kilku oficjalnych raportów na temat jego wdrożenia, w rzeczywistości niewiele jest państw, które w pełni uchwyciły kluczową dla tego dokumentu ideę. Celem niniejszej analizy jest zwrócenie uwagi na najbardziej problematyczne kwestie prawne pojawiające się przy implementacji, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii granic dopuszczalnej zmiany na poziomie lokalnym i międzynarodowym. Standardy wynikające z ogólnych reguł prawa międzynarodowego na temat zachowania krajobrazu miejskiego pozostają niejasne, a różnice co do znaczenia poszczególnych postanowień wpływają na rzeczywisty zasięg skutków, jakie Rekomendacja wywołuje. Analiza samej treści dokumentu w połączeniu z brzmieniem wcześniejszych instrumentów prawnych w tej dziedzinie, oszacowanie dotychczasowych doświadczeń państw, które według oficjalnych raportów UNESCO rozpoczęły implementację Rekomendacji, oraz prześledzenie aktualnych praktycznych problemów — wszystko to pozwoli na ocenę, jak społeczność międzynarodowa zamierza chro- nić historyczne krajobrazy miejskie.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

About Landscape town development system. Report. Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Urban and Regional Development Bureau. Park Green Space / Landscape Division Landscape / History / Culture Environment Improvement Office.
Ahmadi F., Toghyani S., “The Role of Urban Planning in Achieving Sustainable Urban Development”, OIDA International Journal of Sustainable Development 2011, vol. 2, no. 11.
Akagawa N., Sirisrisak T., “The current issues on urban preservation in Bangkok”. The 2005 World Sustainable Building Conference, Tokyo, 27–29 September 2005.
Bandarin F., van Oers R., The Historic Urban Landscape. Managing Heritage in an Urban Century, Wiley-Blackwell, Chichester 2012.
Erkan Y., “The Way Forward with Historic Urban Landscape Approach towards Sustainable Urban Development”, Built Heritage 2018, vol. 2, no. 4.
Glasser M., Berrisford S., “Urban Law and Policy. A Key to Accountable Urban Government and Effective Urban Service Delivery”, World Bank Review 2015.
Nahoum C., Urban planning conservation and preservation, McGraw-Hill Professional, New York 2001.
Safronov V.I., “’Urban planning restoration’ as one of the main methods of preserving World Heritage sites in the context of its development. Cultural heritage in Russia – problems and perspective”, International Scientific Symposium, 19–21 September 2018.
Song J., “The Origin and Evolution of Urban Heritage Conservation in the Specified Block System in Tokyo”, Journal of the City Planning Institute of Japan 2017, vol. 52, no. 2.
Veldpaus L., Pereira Roders A.R., Colenbrander B.J.F., “Urban Heritage: Putting the Past into the Future”, The Historic Environment, April 2013, vol. 4, no. 1.

Pobrania

Opublikowane

2021-07-06

Jak cytować

Garaeva, D. . (2021). Implementacja Rekomendacji UNESCO w sprawie historycznego krajobrazu miejskiego w kontekście granic dopuszczalnej zmiany. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(50)/2021), 215–224. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.2.14